4 altcoiny, które mają apetyt na nowe ATH

15 373

Smart Contracter donosi o potencjalnym apetycie na nowe rekordy ceny w przypadku …

Nawet w obliczu niemałej korekty na rynkach kryptowalut, Smart Contracter nadal wydaje się być byczy odnośnie protokołu Aave, zautomatyzowanego animatora rynku SushiSwap (SUSHI) i sieci skalowania warstwy 2 Ethereum Polygon (MATIC).

Sukces powyższych aktywów zależy wg niego od tego, czy bitcoin wejdzie w konsolidację po spadku do prawie 30 000 USD w tym tygodniu. Influencer zakłada, że gdy inwestorzy przestaną sprzedawać i zaczną z powrotem kupować , trzy aktywa DeFi mogą wzrosnąć.

„Kiedy BTC zacznie łapać oferty zakupów, prawie wszyscy, główni gracze DeFi osiągną moim zdaniem rekord wszech czasów, zaczynając od AAVE i SUSHI niezbyt daleko za nimi, i oczywiście MATIC […]. ”

Wszystkie trzy aktywa padły ostatnio ofiarą korekty rynkowej. Aave spadło o 34% w ciągu ostatnich siedmiu dni. SUSHI stracił 34,7% swojej wartości, a MATIC spadł o 23% w tym samym okresie.

Smakowity scenariusz

Innym altcoinem, co do którego Smart Contracter spodziewa się, że osiągnie nowe szczyty, jest zdecentralizowany protokół Theta Network (THETA), który w przeciwieństwie do wielu aktywów wzrósł o 6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

„75% zrzutu od szczytu do dołka THETA […]. A co by było, gdyby to był ABC korygujący tę 5 w górę i od razu wzbijamy się na ATH?

Wydaje się to sprzeczne z intuicją, ale zdecydowanie wygląda tutaj całkiem nieźle, jestem nastawiony na wzrosty… na razie”:

theta altcoiny
źródło: Smart Contracter

Cena THETA jest w przybliżeniu w połowie rajdu do swojego dotychczasowego ATH , wynoszącego 15,72 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, po niedawnej korekcie do 5 USD, cena aktywa wynosi około 6,85 USD.

Bitcoin

Smart Contracter zauważa, że ​​bitcoin zaczyna wykazywać oznaki siły:

„Moim zdaniem BTC bardzo się stara, aby obniżyć poziom. Cztery dni z rzędu dzienne zamknięcie świecy osiąga około 37 000 USD.

Nadal dyskusyjne jest, czy główny dołek, czy krótkoterminowy dołek”.

Ethereum

Jeśli chodzi o Ethereum, Smart Contracter twierdzi, że druga co do wielkości kryptowaluta musi zaliczyć solidne odbicie od poziomu 2300 USD, jeżeli chce w ogóle myśleć o uniknięciu ryzyka dalszych spadków.

ETH jest na poziomie 0,618 [poziomu zniesienia Fibonacciego] tej świecy likwidacyjnej sprzed 12 godzin. Moim zdaniem, jeśli ma się odbić, ruch musi wyjść właśnie stąd”.

eth altcoiny
źródło: Smart Contracter

Obecnie ETH spadło do 2033 USD. Co dalej?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze