Bitcoin odzyskuje 40 000 USD | Przyczyny wzrostu poziomu wpływów na giełdy przed spadkami

Gdy bitcoin zwiększył wymiar strat z poprzedniego tygodnia, jego wpływy na giełdy kryptowalut wzrosły do najwyższych poziomów obserwowanych od roku.

Według Glassnode, giełdy kryptowalut odnotowały wpływy netto w wysokości 32 274,05 BTC. Wpływy netto oblicza się, znajdując różnicę wolumenu wpływającego i wypływającego z giełd. Poprzedni rekord tego roku miał miejsce 22 kwietnia 2021 r., kiedy to bitcoin spadł z rekordowego poziomu 63 600 USD do 49 000 USD.

Zazwyczaj inwestorzy instytucjonalni trzymają swoje kryptowaluty z dala od giełd, przechowując je w portfelach zewnętrznych. Jednak gdy chcą zamknąć swoje pozycje, na giełdach następuje wzmożony napływ monet.

Dlaczego wpływy na giełdy kryptowalut wzrosły do najwyższych poziomów obserwowanych od Czarnego Czwartku?

Przyczyna takiego zachowania wydaje się być prosta prosta. Od czasu decyzji Tesli, aby nie akceptować już płatności BTC za swoje samochody, król kryptowalut doświadczył ogromnej presji sprzedaży.

Przy względnym indeksie siły (RSI) 24,03, bitcoin był wyprzedawany po cenach niespotykanych wcześniej w obecnym cyklu.

Bitcoin nadal spadał – przełamując kluczowe poziomy wsparcia i spadając poniżej 40 000 USD. Co ciekawe, wielkość napływu netto na giełdy przyjęła we wtorek wartość ujemną.

Wolumeny odpływów utrzymywały się na stałym poziomie przez dwa dni, spadając z 74 502 do 64 623 BTC. Z kolei wolumeny napływów spadły o około 50% – z 106 326 do 51 917 BTC.

Oznaczało to, że inwestorzy instytucjonalni nadal kupowali w dołku po w miarę stabilnych kursach, przy niższej sprzedaży, co odzwierciedla spadek napływów. Było to wyraźnie widoczne w price action bitcoina, kiedy cyfrowe aktywo odrobiło we wtorek nieznacznie straty.

Dla traderów ważne będzie, aby zwracać uwagę na ten konkretny wskaźnik, aby ocenić sentyment instytucji. Jednakże w obliczu gwałtownego załamania, które nastąpiło wczoraj, zapewne dopiero się okaże, jak zachowanie inwestorów może zmienić się w nadchodzących dniach.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs BTC/USD odzyskał poziom 40 000 USD:

kurs btc usd
źródło: investing.com

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze