30 % Amerykanów planuje kupno kryptowalut w ciągu najbliższych 12 miesięcy

30 % Amerykanów planuje kupno kryptowalut w ciągu najbliższych 12 miesięcy – ankieta

Pomimo trudności, z jakimi borykała się branża kryptograficzna w 2022 roku oraz faktu, że Bitcoin pozostaje o ponad 65% tańszy od swojego rekordowego poziomu 68 789 USD, istnieją powody do optymizmu co do przyszłości kryptowalut. Wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przez Morning Consult mogą napawać optymizmem.

Badanie zlecone przez Coinbase wykazało, że 80% dorosłych Amerykanów jest sfrustrowanych nierównościami w systemie finansowym i uważa, że faworyzuje on osoby z „potężnymi biznesami”, a 67% respondentów zgadza się, że system finansowy wymaga poważnych zmian lub całkowitej przebudowy, podczas gdy tylko 4% twierdzi, że żadne zmiany nie są potrzebne.

Ankieta internetowa wykazała, że najpopularniejsze skojarzenia słów z globalnym systemem finansowym to „drożyzna” (34%), „niesprawiedliwość” (30%) i „zagmatwanie” (30%).

Wraz ze wzrostem postrzegania nierówności zainteresowanie angażowaniem się w ekosystem kryptograficzny i posiadaniem kryptowalut utrzymuje się na stałym poziomie, przy czym 20% dorosłych Amerykanów posiada obecnie co najmniej jeden zasób cyfrowy.

„Ponadto prawie jedna trzecia Amerykanów planuje kupować, sprzedawać lub handlować kryptowalutami w przyszłym roku, co wskazuje, że popyt na kryptowaluty pozostaje silny” – czytamy w raporcie.

„Właściciele kryptowalut w szczególności pozostają zaangażowani w inwestycje w kryptowaluty i mają bardzo przychylny pogląd na te aktywa finansowe”.

Badanie wykazało, że pozytywne zaangażowanie nie ogranicza się do żadnej konkretnej grupy społecznej i „obejmuje wiele grup społeczno-ekonomicznych”. Poglądy na temat przyszłego potencjału inwestycyjnego kryptowalut są spójne we wszystkich grupach dochodowych, a 29% ankietowanych stwierdziło, że planuje kupić lub handlować kryptowalutami w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

„Przekłada się to na szacunkową liczbę około 52,3 miliona dorosłych Amerykanów posiadających kryptowaluty, przy czym oczekuje się, że 75,5 miliona dorosłych będzie handlować kryptowalutami przynajmniej raz w nadchodzącym roku”.

Przeczytaj także : Bitcoin konsoliduje się powyżej 23 000 USD – inwestorzy czekają na Fed w sprawie stóp procentowych

Większość obecnych posiadaczy kryptowalut nadal pozytywnie ocenia tę klasę aktywów (60% pozytywnie), przy czym 84% wskazuje, że prawdopodobnie dokupią kryptowaluty w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Stwierdzono, że młodsi Amerykanie najprawdopodobniej faworyzują kryptowaluty i postrzegają je jako wartościowy atut na przyszłość. Członkowie GenZ (zdefiniowani jako dorośli Amerykanie w wieku 18-25 lat) mają najwyższy obecnie poziom posiadania kryptowalut, który wynosi 36%, następni są milenialsi z 30%. Te dwie grupy są również bardziej skłonne do wskazywania planów dotyczących przyszłych zakupów kryptowalut.

Większość dorosłych pokolenia Z (54%) i millenialsów (55%) zgadza się, że kryptowaluty i blockchain to przyszłość, a 27% dorosłych pokolenia Z i 21% millenialsów rozważa utworzenie konta na giełdzie kryptowalut w ciągu ostatnich 12 miesięcy .

Ogólnie rzecz biorąc, kryptoinwestorzy i młodsze pokolenie Amerykanów nadal wierzy, że najlepsze dni dla branży kryptograficznej są jeszcze przed nami (65%), że kryptowaluty są wartościową inwestycją na przyszłość (69%), że są ogólnie korzystne dla społeczeństwa (63%) i pomagają walczyć z nierównościami w systemie finansowym (52%).

Badanie wykazało także, że społeczności kolorowe są bardziej skłonne do angażowania się w przemysł kryptograficzny, przy czym osoby dorosłe rasy czarnej i latynoskiej najprawdopodobniej posiadają już kryptowaluty, czytamy w raporcie.

„Istnieje niewiele wskaźników wskazujących na to, że grupy te będą odchodzić od posiadania aktywów, ponieważ większość z nich planuje kontynuować handel kryptowalutami w następnym roku”.

Osoby dorosłe rasy czarnej i latynoskiej znacznie częściej niż osoby rasy białej mają pozytywne wrażenia dotyczące kryptowalut i są bardziej optymistycznie nastawione do tej klasy aktywów, jednocześnie wierzą, że „kryptowaluty i blockchain to przyszłość” bardziej niż jakakolwiek inna grupa społeczna.

Krypto wydaje się być jedynym obszarem, w którym Demokraci, Republikanie i niezależni są zgodni, ponieważ badanie wykazało „ograniczone różnice polityczne w stosunku do poglądów na temat przyszłości kryptowalut”. Podobna część obu grup politycznych (odpowiednio 22%, 18% i 22%) posiada obecnie kryptowaluty i planuje kontynuować kupno w przyszłym roku (32%, 28%, 28%).

Jeśli chodzi o to, co respondenci uznali za najważniejszą rzecz, jeśli chodzi o inwestowanie w kryptowaluty, 67% Amerykanów uważa, że posiadanie zaufanej, bezpiecznej platformy jest ważne, aby uzyskać dostęp do rynku kryptowalut.

„Sposób, w jaki Amerykanie postrzegają niezawodność giełd, w dużej mierze wpływa na ich aspiracje związane z posiadaniem kryptowalut: jeśli Amerykanie czują, że giełdy są bezpieczne, są bardziej skłonni do inwestowania w kryptowaluty w przyszłości” – czytamy w raporcie.

Wśród tych, którzy zgodzili się, że giełdy kryptowalut są bezpiecznymi platformami, 70% stwierdziło, że kryptowaluty i blockchain to przyszłość, a 61% wskazało, że spodziewają się kupić lub handlować kryptowalutami w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Morning Consult przeprowadziła ankietę w dniach 10-14 lutego 2023 roku, uzyskując odpowiedzi od 2202 dorosłych Amerykanów oraz od 500 obecnych amerykańskich inwestorów kryptowalutowych.

Może Cię zainteresuje :

Komentarze