3 projekty, wokół których może być niebawem bardzo gorąco

25 523

Nagłówki medialne zostały w tym roku zdominowane przez zdecentralizowane finanse. Sektor DeFi, wraz z tokenami niewymienialnymi (NFT), pomógł zainicjować masową adopcję aktywów cyfrowych. Które z projektów cyfrowych mają szansę na wzrosty w 2022 r.?

Chociaż wysokie zyski ze stakingu i obrotu NFT okazały się bardzo dochodowe dla inwestorów, warto pamiętać, że nie byłoby to możliwe bez podstawowych możliwości, które zapewniają smart kontrakty.

Najczęściej używaną platformą smart kontraktów warstwy pierwszej w ekosystemie aktywów cyfrowych pozostaje Ethereum. Tak czy inaczej sieć nadal boryka się z problemem przeciążeń i wysokich opłat za gaz.

Konkurencyjne sieci, takie jak Avalanche i Binance Smart Chain, umożliwiły w tym roku kompatybilność z Ethereum Virtual Machine (EVM), co przyniosło pozytywne rezultaty dla inwestorów w obydwu ekosystemach. Pora zobaczyć, które z najlepiej prosperujących protokołów warstwy pierwszej mają szansę na przyciągnięcie do siebie w przyszłym roku jeszcze większej uwagi.

Algorand

Algorand (ALGO) to sieć oparta na konsensusie proof-of-stake (PoS), zaprojektowana jako samowystarczalna i wysoce skalowalna, dzięki czemu jest w stanie obsługiwać duże obciążenia przy minimalnych kosztach.

W czwartym kwartale br. protokół uruchomił maszynę wirtualną Algorand, która umożliwiła tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Od tej pory na Algorand mogły zacząć działać ​​projekty DeFi i NFT.

Algorand umożliwił wcześniej obsługę Tether (USDT) i USD Coin (USDC), a zatem ich integracja z nowymi platformami DeFi stała się stosunkowo łatwa, pozwalając na szybkie i znaczne zwiększenie płynności. Uruchomienie 150-milionowego funduszu ALGO Viridis przez Fundację Algorand miało również na celu przyspieszenie rozwoju ekosystemu DeFi w sieci.

Projekt przyciągnął również uwagę inwestorów instytucjonalnych. Znaczny zastrzyk gotówki pochodził od Borderless Capital, który uruchomił fundusz o wartości 500 milionów dolarów, aby pomóc w rozwoju zdecentralizowanych aplikacji na Algorand. Na wybór Algorand jako swojego partnera technologicznego zdecydowało się również Hivemind Capital Partners.

W październiku Algorand uruchomił funkcje governance, które umożliwiły posiadaczom ALGO zabieranie głosu w sprawie przyszłego rozwoju protokołu.

18 listopada firma 21Shares ogłosiła wprowadzenie na rynek fizycznie wspieranego produktu giełdowego Algorand. Pomogło to cenie ALGO osiągnąć najwyższy poziom w tym roku, wynoszący 2,99 USD.

Tezos

Tezos (XTZ) to elastyczny blockchain typu „proof-of-stake”, który ma ewoluować w czasie bez konieczności poddawania się hard forkom. W czwartym kwartale tego roku tradycyjne podmioty finansowe, takie jak Arab Bank Switzerland, aktywnie współpracowały z Tezos, uruchamiając usługi stakingu, handlu i przechowywania dla XTZ.

7 grudnia projekt trafił na pierwsze strony mediów po tym, jak rozszerzył swój ekosystem NFT dzięki współpracy z Ubisoft, dużą firmą z branży gier. Platforma Ubisoft Quartz wykorzystuje blockchain Tezos, a gracze Ghost Recon: Breakpoint będą mogli kupować i wymieniać dedykowane grze NFT.

Integrację łańcucha bloków Tezos ogłosiło również Rarible. Od połowy grudnia użytkownicy Rarible mogą kupować, sprzedawać i handlować NFT blockchaina Tezos.

Jednym z powodów zwiększonej uwagi, którą rynek zwraca na blockchain Tezos jest efektywność energetyczna sieci w świecie, który w coraz większym stopniu koncentruje się na zrównoważonym rozwoju środowiskowym.

Według niedawnego raportu dotyczącego śladu węglowego firmy PricewaterhouseCoopers Advisory, sieć Tezos odnotowała w 2021 roku 70% wzrost efektywności energetycznej, a jej roczne zużycie energii szacuje się obecnie na mniej więcej tyle samo, co ślad węglowy generowany przez zaledwie 17 osób.

Elrond

Elrond (EGLD) to platforma blockchain dla aplikacji rozproszonych i firm na poziomie korporacyjnym, której celem jest stanie się ekosystemem technologicznym „nowego internetu”.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej projektu, sieć wykorzystuje technologię shardingu, aby umożliwić przetwarzanie 15 000 transakcji na sekundę (TPS) przy średnim koszcie transakcji 0,001 USD.

Utrzymująca się do połowy grudnia zwyżka ceny EGLD nastąpiła po uruchomieniu wartego ponad miliard dolarów programu zachęt do zapewniania płynności dla zdecentralizowanej giełdy Maiar.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze