Grayscale Investments sprzedało całe swoje XRP

6 547

Grayscale rozwiązuje swój XRP Trust. Po sprzedaży wszystkich tokenów, fundusz rozdzieli gotówkę wśród inwestorów.

Instytucjonalny fundusz inwestycyjny Grayscale Investments rozpoczął procedurę rozwiązania swojego XRP Trust w odpowiedzi na pozew Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z grudnia 2020 r. SEC zarzuciła w nim firmie Ripple, że w myśl przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, jej token XRP jest nielicencjonowanym papierem wartościowym.

Grayscale sprzedało XRP

Zgodnie z treścią ogłoszenia opublikowanego we środę, Grayscale zdecydowało się rozwiązać fundusz w odpowiedzi na falę wstrzymań i delistingów XRP z głównych giełd aktywów kryptograficznych po złożeniu skargi przez SEC.

W oświadczeniu Grayscale na temat XRP czytamy:

„Inwestorom z USA, w tym Funduszowi, będzie coraz trudniej przeliczyć XRP na dolary amerykańskie, a tym samym kontynuować działalność Funduszu”.

Wszystkie tokeny XRP będące w posiadaniu Funduszu zostały już upłynnione, a Grayscale zamierza rozdzielić wpływy pieniężne netto na udziałowców XRP Trust po odliczeniu kosztów. Fundusz zostanie rozwiązany po dystrybucji wspomnianych środków.

Organy regulacyjne w innych krajach nie są przekonane odnośnie statusu XRP

Pomimo twardego stanowiska SEC w sprawie XRP, organy regulacyjne w innych krajach nie są przekonane odnośnie tego, że token jest papierem wartościowym.

W styczniowym raporcie dotyczącym regulacji kryptowalut opublikowanym przez Skarb Państwa Wielkiej Brytanii, XRP zostało uznany za „nieregulowany token” obok wiodących aktywów cyfrowych takich jak Bitcoin (BTC) i Ether (ETH).

Raport klasyfikuje XRPEthereum i Bitcoin jako „tokeny, które są głównie używane jako środek wymiany”. Należą one do kategorii „nieuregulowanych”. Oznacza to, że ​​nie są one ani pieniądzem elektronicznym, ani tokenem security.

Japońska agencja usług finansowych wyznała wczoraj redakcji The Block, że klasyfikuje XRP jako kryptowalutę, a nie papier wartościowy.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs XRP/ USD na Bitstamp wynosi 0,29 USD.

grayscale xrp
kurs XRP/ USD; źródło: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze