Brytyjski Skarb Państwa uważa, że XRP nie jest papierem wartościowym

5 657

Wydaje się, że rząd Wielkiej Brytanii ugruntowuje swoje stanowisko, że XRP jest tokenem wymiany, a nie papierem wartościowym.

Skarb Państwa Jej Królewskiej Mości (Her Majesty’s Treasury) opublikował nowy dokument przedstawiający brytyjskie podejście regulacyjne do kryptowalut i stablecoinów.

Raport klasyfikuje XRP, Ethereum i Bitcoin jako „tokeny, które są głównie używane jako środek wymiany”. Należą one do kategorii „nieuregulowanych”. Oznacza to, że ​​nie są one ani pieniądzem elektronicznym, ani tokenem security.

Raport HM Treasury odnosił się do ram, które UK Financial Conduct Authority (FCA) określił w 2019 r.

W nowo opublikowanym dokumencie czytamy:

„Tokeny security mają cechy podobne do określonych inwestycji, takich jak akcje lub instrumenty dłużne, zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii. Ogólnie rzecz biorąc, będą to prawdopodobnie tokenizowane, cyfrowe formy tradycyjnych papierów wartościowych”.

Jak to się ma do sprawy pozwu ze strony SEC?

Klasyfikacja ma znaczenie dla Ripple, ponieważ firma płatnicza z San Francisco stoi w obliczu pozwu ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. SEC twierdzi, że XRP (w momencie jego uruchomienia) był niezarejestrowanym papierem wartościowym.

Ripple zwróciło wcześniej uwagę na brytyjską klasyfikację FCA w zamiarze wezwania do wyrażenia jasności regulacyjnej ze strony Stanów Zjednoczonych.

„Kraje, które przejmą wiodącą rolę w tych ramach, będą miały lepszą pozycję do przyciągania kapitału, firm i miejsc pracy – zwłaszcza, że ​​technologia blockchain zostanie z nami na dobre. Regiony, które mają niejasne regulacje, powinny ustanowić własne ramy, aby zachować konkurencyjność i uniknąć utraty firm na rzecz lepiej regulowanych rynków”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze