Zakup BTC na kwotę 29 milionów dolarów

5 628

Jeden z największych wielorybów Bitcoin po raz kolejny wybrał się na zakupy. Tym razem trzeci co do wielkości portfel wydał aż 29 milionów dolarów na najważniejszą kryptowalutę.

Dzięki temu zakupowi anonimowy inwestor ma już blisko 127 000 Bitcoinów. Przy obecnym kursie 39 144 USD ich wartość wynosi prawie 5 miliardów dolarów.

Bitcoinowy wieloryb = łowca okazji

Już na początku roku informowaliśmy o zakupie 456 BTC na 13 urodziny sieci króla kryptowalut dokonanym przez trzeciego co do wielkości bitcoinowego wieloryba. Inwestor wydał wówczas około 21 milionów dolarów, a średnia cena wyniosła 46 363 USD za Bitcoina.

W porównaniu z tamtą inwestycją jego najnowszy zakup miał miejsce przy promocyjnych cenach. Wieloryb wykorzystał ostatnie spadki i dodatkowo uśrednił cenę, dzieląc inwestycję na dwie transakcje. Pierwszy zakup miał miejsce 7 marca, kiedy to Bitcoin kosztował 38 204 USD. Inwestor wydał wówczas ponad 12 milionów dolarów na zakup 318 BTC. Kolejne Bitcoiny wieloryb postanowił dokupić przy cenie 38 500 dolarów, co przełożyło się na 432 BTC za około 17 milionów dolarów.

Łącznie w ostatnich dniach właściciel trzeciego co do wielkości portfela BTC zwiększył ilość posiadanych Bitcoinów o 750, co kosztowało go około 29 milionów dolarów.

Kim jest właściciel jednego z największych portfeli BTC?

Do tej pory nie udało się ustalić, kim jest właściciel trzeciego co do wielkości portfela. Chociaż niektórzy analitycy wskazują na to, że portfel może być powiązany z którąś z popularnych giełd kryptowalut, to ruchy inwestora zdają się temu przeczyć.

Najnowsze zakupy dokonane przez wieloryba pokazują, że nie wszyscy duzi inwestorzy obawiali się tego, jak rynek zareaguje na rozporządzenie wykonawcze w sprawie aktywów cyfrowych. Na szczęście nic nie wskazuje na to, aby dokument miał namieszać na rynku, a większość osób wykazuje pozytywne reakcje na rozporządzenie Bidena.

Co sądzisz o najnowszych zakupach bitcoinowego wieloryba? Czy cena w przedziale 38 204 – 38 500 USD to dobry moment na dokupowanie BTC?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze