Wzrost trudności sieci towarzyszy spadkom liczby BTC na giełdach

1 870

Od początku roku liczba Bitcoinów przechowywanych na giełdach kryptowalut zmniejszyła się o 202 900 BTC. Przy obecnym kursie najstarszej kryptowaluty daje to 7 840 918 325 USD.

Odpływowi BTC z giełd towarzyszy spadek kursu poniżej 39 000 USD oraz nowy rekord poziomu trudności sieci.

Ile Bitcoinów jest obecnie na giełdach?

Liczba BTC znajdujących się obecnie na giełdach wynosi 2,5 miliona, a ich wartość sięga 96 570 700 000 dolarów. Przekłada się to na najniższy poziom odnotowany w ciągu ostatnich 44 miesięcy. Chociaż wiele osób łączy odpływ Bitcoinów z giełd z zapowiedzą wzrostów, na razie kurs BTC spada. W ciągu 30 dni cena spadła o prawie 18%, a w ostatnich dwóch tygodniach o 4,7%.

Obecnie jeden Bitcoin kosztuje 38 600 USD, co oznacza ponad 44% spadek od ATH z 10 listopada 2021 r. Warto również zapoznać się z prognozami, które przygotował ekonomista Alfonso Peccatiello: Bitcoin, złoto, akcje wkrótce się załamią – nic nie zadziała.

Rośnie poziom trudności sieci Bitcoin

Pomimo spadków kursu zwolennicy najważniejszej kryptowaluty mogą być spokojni o przyszłość sieci. Odnotowano kolejny rekord poziomu trudności (29,794 T), co oznacza, że jest ona dobrze zabezpieczona i odporna na ewentualne ataki. Co ciekawe poprzedni rekordowy poziom trudności sieci Bitcoin miał miejsce na początku kwietnia, kiedy to uzyskano wartość 28,587.

Rosnący poziom trudności sieci sprawia, że trudniej jest przejąć sieć i manipulować transakcjami. W chwili pisania artykułu osoba, która chciałaby zaatakować sieć Bitcoin, musiałaby dysponować naprawdę ogromnymi zasobami finansowymi: jedna godzina ataku kosztowałaby aż 1 414 943 USD.

W przypadku ETH koszt takiego ataku byłby jeszcze wyższy, a atakujący musiałby wydać 1 950 470 dolarów na każdą godzinę ataku.

Co sądzisz o obecnej sytuacji na rynku krypto? Czy rekordowy odpływ BTC z giełd i wzrost poziomu trudności można uznać za zapowiedź wzrostów? A może w najbliższym czasie nie ma co liczyć na to, że Bitcoin osiągnie nowe ATH?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze