Włoski bank umożliwi klientom kupno i sprzedaż bitcoina

Banca Generali, włoski bank zarządzający aktywami o wartości 87 miliardów dolarów, ma zintegrować usługi związane z BTC.

Ponad 300 000 klientów Banca Generali będzie niebawem mogło kupować i sprzedawać BTC za pośrednictwem banku. Instytucja ma umożliwić utworzenie cyfrowego portfela bezpośrednio z poziomu konta bankowego. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, portfel będzie również wykorzystywał technologię multi-signature.

Ma to stać się możliwe na kanwie rozwiązania opracowanego przez Conio, fintech założony w San Francisco przez dwóch Włochów, w którym Banca Generali jest głównym inwestorem. Obydwie firmy rozpoczęły współpracę już w grudniu 2020 r. Możliwość kupna/ sprzedaży BTC za pośrednictwem nowego rozwiązania ma zostać włączona już niebawem.

Jak czytamy w serwisie WeWealth:

„Po zakończeniu integracji platformy Conio z aplikacją bankowości mobilnej banku, Banca Generali Private zapewni klientowi bezpośredni dostęp do handlu bitcoinami przy użyciu tego samego środowiska, które jest już używane w odniesieniu do innych operacji bankowych […]. Wszystko z dodatkową zaletą bezpośrednich obciążeń lub uznań rachunku bieżącego z tytułu zakupu bądź sprzedaży bitcoinów bez konieczności polegania na kartach płatniczych lub konieczności przesyłania danych stronom trzecim.”

CBDC włoskiego banku centralnego

Przypomnijmy, że Banca d’Italia i Deutsche Bundesbank połączyły siły, aby pracować nad systemem rozliczeń opartym o CBDC. W wydanym z początkiem listopada 2021 r. komunikacie podkreślono, że głównym celem wspólnych wysiłków w tej kwestii nie jest wykorzystanie technologii DLT jako zamiennika konwencjonalnych systemów.

Inicjatywa ma na celu uzupełnienie obecnych praktyk rozrachunku pieniężnego banku centralnego o programowalny mechanizm, który łączyłby aktywa oparte na technologii DLT (takie jak chociażby tokenizowane papiery wartościowe) z gotówką za pośrednictwem konwencjonalnych systemów płatności.

Programowalny pieniądz uzupełniałby cyfrowe euro i służyłby jako pomost techniczny między istniejącymi systemami płatniczymi wykorzystywanymi przez banki centralne Eurosystemu a rozrachunkiem aktywów tokenizowanych w oparciu o technologię DLT.

Prezes włoskiego banku centralnego Ignazio Visco powiedział, że DLT ma potencjał, aby wprowadzić nowe produkty i usługi, wygenerować dodatkowe strumienie przychodów, obniżyć koszty operacyjne i usprawnić struktury organizacyjne banków. Podkreślił, że przyjęcie DLT na poziomie infrastruktury na tradycyjnych rynkach wymaga jednak czasu „z powodu konieczności przeprowadzenia dogłębnych badań oraz oceny kosztów i ryzyka”.

Może Cię zainteresować:

Komentarze