Willy Woo | Wzrost kursu BTC po halvingu? Nie tym razem

Znany analityk Willy Woo wylewa kubeł zimnej wody na społeczność Bitcoin. Wzrost kursu BTC po halvingu 2020 r.? Wszyscy, którzy w maju przyszłego roku oczekują wzrostów, mogą się przeliczyć. Dlaczego?

Nadchodzący halving Bitcoina pozostaje dominującym czynnikiem w pro wzrostowej narracji byków oczekujących na zyski. Analityk rynku bitcoin Willy Woo stwierdził wczoraj, że tym razem cena może nie doświadczyć wzrostu po tym wydarzeniu.

Woo zwraca uwagę, że w kontekście halvingu w 2020 roku bitcoin pozostaje w niebywałym, niedźwiedzim sentymencie. Niedawno kurs BTC spadł z rocznego maksimum 14000 $ do zaledwie 8100$. Analityk zwrócił również uwagę, że ten ruch rynku zepchnął wielu bitcoinowych górników na boczny tor.

Zostało już tylko 6 miesięcy do zmniejszenia nagrody za wydobycie bloku w sieci Bitcoin. Nagroda dla górników spadnie z aktualnych 12,5 BTC do 6,25 za blok. Niedawno pojawiła się retoryka kapitulacji górników.

Oliwy do ognia dolewa wczorajszy tweet, w którym mowa o 60% prawdopodobieństwie kolejnego spadku hashrate Bitcoina. Miałaby to być sytuacja podobna do tej, która miała miejsce w grudniu 2018 roku, gdy cena BTC zanurkowała do 3100$.

W normalnych warunkach, kapitulacja górników Bitcoin wyznacza lokalne dołki na rynku. Jednakże tym razem sytuacja jest odmienna. Nigdy wcześniej przed halvingiem górnicy „nie opuścili” sieci.

Według Willy’ego Woo, fundamenty przed historycznym, trzecim halvingiem, są zatem zdecydowanie odmienne. Tym razem nie można, według niego, na podstawie historii, dzielić skóry na niedźwiedziu.

Co myślicie na ten temat? Czy wzrost kursu BTC po przyszłorocznym halvingu rzeczywiście stoi pod znakiem zapytania? Zapraszamy do dyskusji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze