Według giełdy Kraken kurs Solana (SOL) może wzrosnąć do prawie 600 USD

4 676

Solana (SOL) kosztuje obecnie 158,25, USD, ale według raportu przygotowanego przez popularną giełdę kryptowalut do końca pierwszego kwartału przyszłego roku cena SOL może wzrosnąć nawet o 260%.

Oznaczałoby to kolejny udany rok dla kryptowaluty, która w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy przyniosła inwestorom około 10 516% zysku i utrzymuje się na piątym miejscu pod względem kapitalizacji rynkowej.

Kraken przewiduje wzrosty na SOL

Przewidywania giełdy Kraken związane z 260% wzrostem bazują na analizie technicznej tego, jak zachowywał się kurs od końca 2020 roku. Jeżeli SOL rzeczywiście odnotuje taki wzrost, kurs zbliży się do 570 dolarów. Byłby to ponad dwukrotny wzrost, licząc od ATH sprzed miesiąca, kiedy to 1 Solana kosztowała 259,96 USD.

Prognozy związane z kursem SOL znalazły się w listopadowej edycji raportu Market Recap & Outlook. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, w jak dużym stopniu trafne są prognozy przygotowywane przez popularną giełdę, możesz poczekać jeszcze dwa tygodnie. Wtedy to, zgodnie z przewidywaniami opublikowanymi w październikowym raporcie ze wspomnianej serii kurs najstarszej kryptowaluty powinien zbliżyć się do prawie 100 000 USD (Kraken: 96 000 USD za BTC do końca roku).

SOL po 500-600 USD

W nowym raporcie znalazła się informacja, zgodnie z którą im dłużej SOL będzie wykazywał tendencję wzrostową przy zachowaniu linii trendu jako wsparcia, tym wyższy kurs może ostatecznie osiągnąć SOL, zanim zacznie się trend spadkowy.

„Longer it takes for SOL to trend higher while also retaining the wedge’s uptrending line as support, potentially the higher SOL could travel before ultimately cooling off and entering into a downtrend”.

Pomimo niedawnych problemów (Solana | Kolejny DDoS?) Solana cieszy się dużym zainteresowaniem i jest coraz częściej wybierana przez inwestorów instytucjonalnych (szczegóły znajdziesz w artykule: Oto dlaczego inwestorzy kupują Solana (SOL)).

Co sądzisz o prognozach, zgodnie z którymi kurs Solana (SOL) może przekroczyć 500 dolarów? Czy rzeczywiście może się to wydarzyć już za kilka miesięcy?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze