Solana | Kolejny DDoS?

6 758

Blockchain Solana doświadczył rzekomo kolejnego ataku DDoS, który tymczasowo zablokował sieć.

Wydajność blockchaina Solany została podobno dotknięta atakiem typu Distributed Denial of Service (DDoS). Atak tego rodzaju polega zazwyczaj na tym, że duża liczba skoordynowanych urządzeń lub botów prowadzi do przeciążenia sieci na skutek generowania dużej ilości ruchu. Celem DDoS jest takie obciążenie sieci, aby ta przeszła w tryb offline.

Czy blockchain Solana został zaatakowany?

To nie byłby pierwszy raz, kiedy łańcuch bloków Solana borykał się z tym problemem. Jak informowaliśmy wcześniej, w połowie września sieć doznała 17-godzinnej awarii z powodu masowej aktywności botów podczas IDO na DEX-ie Raydium.

Doniesienia o możliwości wystąpienia kolejnego ataku DDoS na Solanę zostały podane wczoraj przez opartą na tym blockchainie platformę Blockasset:

„Zdajemy sobie sprawę, że dystrybucja tokenów zajmuje dużo czasu. Sieć Solana jest przeładowana atakami DDoS, które zablokowały sieć, powodując opóźnienia.”

W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele GenesysGo, stwierdzając, że sieć walidatorów miała problemy z przetwarzaniem żądań transakcji.

Na tym etapie charakter incydentu pozostaje niejasny. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji Solana Foundation nie potwierdziła, że jakiekolwiek ataki miały miejsce. Co więcej, status.solana pokazuje, że sieć nie uległa żadnym przestojom i jest w pełni sprawna.

Tak czy inaczej, na Twitterze zaczęło pojawiać się coraz więcej sygnałów mających potwierdzić, że DDoS na Solanie rzeczywiście miał mieć miejsce. Dyrektor generalny Verbit Roy Murphy stwierdził, że „Solana ponownie się zawiesiła i jest obecnie offline. Inżynierowie zastanawiają się nad „zrestartowaniem systemu”.

Członkowie subreddita r/Solana przypisywali domniemane zawieszenie się sieci premierze kolejnego IDO na Raydium, a użytkownik „u/Psilodelic” napisał post zatytułowany „Dlaczego IDO na Raydium zatyka sieć Solana i co jest robione w tej sprawie?”.

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił jeden z moderatorów grupy „Laine_sa”. Nie potwierdził on wyraźnie, czy problemy sieci Solana były ponownie związane z Raydium, aczkolwiek zauważył, że na Solanie działają aktualnie rozwiązania, które utrzymują Solanę online od czasu ataku DDoS z września:

„W tej chwili istnieje rozwiązanie tymczasowe, które nadaje priorytet transakcjom głosowania, aby zapobiec pełnej awarii. Są dodatkowe zmiany w limitach obliczeń i opłatach z tym związanych […].”

Według danych z Coingecko, cena SOL spadła w ciągu ostatnich 24 godzin o 7,6% i utrzymuje się na poziomie 176 USD. W perspektywie ostatnich 30 dni, cena SOL zanurkowała już o 26%.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze