Kraken: 96 000 USD za BTC do końca roku

3 630

Do grona firm i analityków publikujących swoje bycze prognozy związane z tym, o ile do końca roku wzrośnie kurs Bitcoina, dołączyła giełda Kraken.

Według niej jeszcze w tym roku BTC może kosztować około 100 000 dolarów, zwłaszcza jeżeli uwzględni się wzrosty z poprzednich lat.

Przewidywania giełdy Kraken

Amerykańska giełda Kraken wydała prognozę, zgodnie z którą nie należy się przejmować niedawnymi spadkami. Jeżeli sprawdzą się te przewidywania, kurs Bitcoina może nawet przekroczyć 100 000 dolarów, co oznaczałoby ponad 400 000 złotych za 1 BTC.

Informacja o byczych prognozach dla najstarszej kryptowaluty pojawiła się w październikowym podsumowaniu rynku z serii Market Recap & Outlook.

Dlaczego BTC miałby jeszcze wzrosnąć przed końcem roku?

Jednym z argumentów podanych w podsumowaniu przygotowanym przez giełdę Kraken jest to, że historycznie ostatni kwartał roku był bardzo dobry dla Bitcoina. Jeżeli więc historia miałaby się powtórzyć, to cena może spokojnie dojść do 96 355 USD przed końcem 2021 roku.

„Assuming BTC continues to follow in the footsteps of 4Q 2017, we could expect BTC to rally even higher into month-end. For some context, a +220% return in 4Q 2021 would imply a price of $96,355 for BTC”.

Inwestorzy są zainteresowani Bitcoinem

Oczywiście rynek kryptowalut charakteryzuje się ogromną zmiennością i to, że podczas poprzedniej hossy cena Bitcoina znacznie wzrosła w ostatnim kwartale wcale nie musi się powtórzyć. W związku z tym Kraken wskazuje również na inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na dalsze wzrosty ceny:

  • Bitcoin odrobił spadki, a kurs nie tylko powrócił do poziomów niewidzianych od kilku miesięcy, ale też doszło do ustanowienia nowego ATH,
  • coraz więcej inwestorów zaczyna postrzegać BTC jako cyfrowe złoto,
  • w USA zatwierdzono pierwszy BTC futures ETF.

W chwili pisania artykułu BTC kosztuje 64 171 USD, więc kurs musiałby w ciągu 1,5 miesiąca wzrosnąć o ponad 50%, aby potwierdziły się prognozy giełdy Kraken.

Co sądzisz o prognozach giełdy Kraken? Czy rzeczywiście do końca roku za jednego Bitcoina trzeba będzie zapłacić około 100 000 dolarów?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze