Według analityków hossa wciąż trwa

5 015

Czy w momencie, w którym cena najważniejszej kryptowaluty jest o 46% niższa niż podczas ostatniego ATH, a w ciągu zaledwie 30 dni kurs spadł o ponad 21%, wciąż można mówić o hossie?

Według niektórych analityków jak najbardziej, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że tym razem cykl hossy może wyglądać inaczej, a na największe wzrosty trzeba będzie poczekać nawet kilkanaście miesięcy.

Kraken wierzy w kontynuację hossy

Wśród osób, które wciąż stawiają na kontynuację hossy, znaleźli się analitycy giełdy Kraken. Warto mieć na uwadze, że już w grudniu cytowaliśmy Jesse’ego Powella, a jego prognozy, przynajmniej jak na razie, się potwierdzają. CEO Kraken: 2022 rok może przynieść znaczne pogłębienie spadków na rynkach kryptowalut. Zatrudnieni przez niego analitycy nie uważają jednak, aby niedawne spadki mogły oznaczać koniec hossy.

Ich zdaniem wciąż można się spodziewać wzrostów, przy czym jest to hossa wieloletnia. Sugerują również, że wskaźnik wartości rynkowej do wartości zrealizowanej MVRV-Z znajduje się obecnie na poziomie, który w przeszłości trudno było utrzymać przed odbiciem cen.

„Market Value to Realized Value MVRV Z-score shows that the crypto asset is now in “oversold” territory, where it historically has struggled to remain for long periods before a bounce in prices”.

Co to jest współczynnik MVRV?

MVRV to stosunek ceny dziennej do tej, którą inwestorzy zapłacili za poszczególne aktywa. Dzięki temu można sprawdzić, jaki zysk jest w danym momencie na rynku, co można wykorzystać do zwiększenia swoich szans na trafne określenie szczytów oraz dołków. Więcej informacji na temat tego wskaźnika znajdziesz w artykułach: Po czym poznać, że rynek bitcoina jest przegrzany? Praktyczny poradnik i Oto paliwo, które zasili paraboliczny rajd bitcoina.

O tym, że cena BTC powinna być wyższa, poinformowała ostatnio również CEO Chamber of Digital Commerce. Według Perianne Boring Bitcoin jest niedowartościowany, a wiele modeli wskazuje na docelową cenę w przedziale 50 000 – 100 000 USD.

Co sądzisz o aktualnej sytuacji na rynku? Czy rzeczywiście przez cały czas może trwać wieloletnia hossa, a inwestorzy nie powinni się przejmować niedawnymi spadkami?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze