W Kolorado zapłacą podatki bitcoinem

1 430

Amerykański stan Kolorado planuje zaakceptować bitcoin i ethereum jako instrumenty, za pomocą których będzie można płacić podatki.

Gubernator stanu Kolorado, Jared Polis, ogłosił niedawno plany przyjęcia kryptowalut jako narzędzi do płacenia podatków. Przyjmując podobne podejście do burmistrza Miami Francisa Suareza, Kolorado może nawet uruchomić własny dedykowany token cyfrowy.

Krypto-podatki w Kolorado

Polis wyartykułował niektóre ze swoich planów podczas wtorkowego wywiadu dla CNBC. Wraz z nowym aktem prawnym zwanym Digital Token Act, Kolorado zwolni transakcje kryptowalutowe z państwowych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Warto podkreślić, że federalne regulacje odnośnie papierów wartościowych nadal będą obowiązywać, a to oznacza, że stan nadal pozostanie pod obserwacją SEC.

Jeśli chodzi o podatki, gubernator wyjaśnił, że Kolorado nie może być bezpośrednio narażone na wysoce niestabilny rynek kryptowalut. „Wszelkie wydatki nadal są denominowane w dolarach” – powiedział Polis, po czym dodał, że „nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość”.

Płatności podatkowe wniesione za pośrednictwem aktywów cyfrowych zostaną zatem zamienione na dolary przez pośrednika natychmiast po otrzymaniu środków przez państwo.

W 2019 r., kanadyjskie miasto Innisfil przystąpiło do rocznego programu pilotażowego z giełdą Coinberry, aby zapewnić podobną usługę. Chociaż bitcoin mógł być używany do płacenia podatków po stronie płatnika, wartość wniesionych środków była odpowiednio przeliczana i przechowywana w dolarach.

Nie jest jeszcze do końca jasne, za pomocą których aktywów cyfrowych mieszkańcy Kolorado będą mogli regulować swoje zobowiązania podatkowe. Gubernator Polis wspomniał w tym względzie zarówno o BTC, jak i ETH.

Czy Kolorado stworzy własny token?

Polis wzmiankował również o ustawie dotyczącej tokenów cyfrowych, wprowadzonej przez senatora Chrisa Hansena, która umożliwiłby Kolorado tworzenie walut cyfrowych do wykorzystania w rezerwach stanowych, z przypisaną im wartością.

„Myślę, że jeżeli chodzi o takie tokeny, jawi się przed nimi świetlana przyszłość w kontekście tego, jakie korzyści sektor publiczny może osiągnąć na kanwie korzystania z technologii rozproszonego rejestru i gospodarki cyfrowej” – powiedział Polis CNBC.

Kolorado od lat wykazuje zwiększone zainteresowanie technologią stojącą za aktywami cyfrowymi i blockchain. W październiku ubiegłego roku miasto Denver uruchomiło program pilotażowy nakierowany na akceptowanie płatności BTC w wybranych restauracjach fast-foodowej sieci Quiznos.

Może Cię zainteresować:

Komentarze