Wydatki na blockchain wzrosną do $2,9 mld w 2019 r.

908
Przestawiamy kolejny argument przemawiający za rozwojem branży kryptowalut i technologii blockchain. W 2019 r. wydatki przeznaczone na rozwiązania oparte na łańcuchu bloków znacznie się powiększą. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu blockchainem wykazywanym przez przedsiębiorstwa oraz coraz większej liczbie możliwości jego implementacji. Następne lata przyniosą najprawdopodobniej jeszcze szybsze tempo postępu.

wydatki

Według raportu opublikowanego 4 marca, globalne wydatki na rozwiązania bazujące na technologii blockchain wyniosą 2,9 mld dolarów w 2019 r. Autorem publikacji pt. “Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide” jest firma doradcza International Data Corporation (IDC). W raporcie przeanalizowano rodzący się blockchainowy rynek. Badacze skupili się na danych dotyczących wydatków poniesionych na 10 technologii wśród 19 sektorów gospodarki i 15 różnych zastosowań w 9 regionach geograficznych.

Prognozy zawarte w artykule sa bardzo optymistyczne. Wydatki przeznaczone na technologię łańcucha bloków mają wynieść 2,9 mld dolarów. Jest to o 88,7% więcej niż w ubiegłym roku (1,5 mld dolarów). W latach 2018-2022 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) ma wynieść 76%. Oznacza to, że wydatki osiągną poziom 12,4 mld dolarów w 2022 r.

wydatki

Najwięszke wydatki na blockchain – sektor finansowy

Głównym sektorem, którego działalność wpłynie na wzrost blockchainowych wydatków, jest sektor finansowy (inwestycje o wartości 1,1 mld dolarów). Za nim plasuje się sektor produkcji przemysłowej i usług specjalistycznych, których nakłady mają wynieść odpowiednio 653 mln i 642 mln dolarów. Z kolei branża IT oraz branża usług biznesowych będą odpowiadać razem za 70% wydaktów związanych z łańcuchem bloków.

Raport wskazuje także, że regionem charakteryzującym się największymi inwestycjami w blockchain będą Stany Zjednoczone z wynikiem 1,1 mld dolarów. Drugie i trzecie miejsce zajęły Europa Zachodnia (674 mln dolarów) i Chiny (319 mln dolarów).

Wszystkie 9 regionów omówionych w raporcie doświadczą niezwykłego wzrostu w latach 2018-2022. Pierwsze pozycje w rankingu zajmą Japonia i Kanada ze skumulowanym rocznym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) wynoszącym odpowiednio 110% i 90%.

W lutym, inny raport sporządzony przez Infoholic Research LLP wykazał, że blockchainowy rynek odnoszący się do sektora energetycznego będzie rósł o 60% rocznie do 2024 r. W 2018 r. oszacowano go na 210,4 mln dolarów, zaś w 2024 r. ma wynieść 3,4 mld dolarów.

Komentarze