UWAGA! | Sposób postępowania w sprawie Bitmarket

UWAGA!!!!

W związku z przeniesieniem sprawy do Prokuratury w Suwałkach i nową sygnaturą opublikkowaliśmy nowe wzory zawiadomień tutaj.

Do wszystkich poszkodowanych w sprawie Bitmarket!

12 lipca Dawid Muszyński i forumowicz Lechu byli w Prokuraturze Krajowej w sprawie Bitmarket. Podana niżej ścieżka postępowania jest zalecona przez Prokuraturę Krajową! Na obecnym etapie zalecane jest wykonanie następujących czynności:

Wysłanie do Prokuratury Krajowej w Warszawie i Prokuratury w Olsztynie dwóch maili:

1.Wniosek o przejęcie sprawy przez Prokuraturę Krajową

Prosimy o wysłanie maila o następującej treści na adres: biuro.podawcze@pk.gov.pl

Sz. P. Bogdan Święczkowski

Prokurator Krajowy       
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30, 
02-528 Warszawa
biuro.podawcze@pk.gov.pl

Pokrzywdzony:
(imię i nazwisko)
(login bitmarket)
(adres, telefon)

sygn. sprawy :
PO II DS. 44.2019
PO IV WOS 0610.104.2019

WNIOSEK O PRZEJĘCIE SPRAWY PRZEZ PROKURATURĘ KRAJOWĄ


Jako osoba pokrzywdzona w wyniku działalności w giełdy kryptowalut działającej pod domeną BitMarket.pl na kwotę ok.  …………. zł wnoszę o przekazanie sprawy z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (sygn. sprawy PO II DS. 44.2019, PO IV WOS 0610.104.2019)  do Prokuratury Krajowej, z uwagi na szkodę wyrządzoną w majątku ok. 60 tys. osób na kwotę przekraczającą 100 mln złotych.


W niniejszej sprawie złożyłem do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez osoby zarządzające spółką Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Register number 9388251, Wielka Brytania), które pełniły funkcję operatora giełdy kryptowalut w sieci Internet pod domeną BitMarket.pl, działające w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd klientów tej giełdy, co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów zakupu kryptowaluty i przekazania tych środków do portfeli zarządzających, czym powodowali szkodę klientów tj. o przestępstwo z art. 286 kodeksu karnego.


UZASADNIENIE


W dniu 7 lipca 2019r. giełda kryptowalut znajdująca się pod domeną BitMarket.pl, zarządzana przez spółkę Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie, niespodziewanie zawiesiła swoją działalność uniemożliwiając dokonywanie jakichkolwiek operacji na założonych kontach. Brak możliwości sprawdzenia salda środków znajdujących się na w/w platformie oraz ich wypłaty, stwarza wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do nieuprawnionego rozporządzenia moimi środkami pomimo braku o tym wiedzy i zgody.


Z posiadanej wiedzy wynika, że spółka Kvadratco Services Limited, która prowadziła giełdę BitMarket.pl ma powiązania osobowe, organizacyjne lub kapitałowe z poniższymi podmiotami:
– BitMarket Limited, Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe Seszele   
– GYPTRADE OÜ z siedzibą w Talinie, Estonia (register code: 14415207)
– p. Marcina Aszkiełowicz – wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– Digiminex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000497163)
– Global1 z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000639993)
– p.Tobiasz Niemiro wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000290409)

Z uwagi na podejrzenie wyrządzenia szkody znacznych rozmiarów w majątku klientów giełdy wniosek jest zasadny.    

UWAGA!!! Celem tego działania jest doprowadzenie do przejęcia sprawy przez Prokuraturę Krajową. Powodzenie tego działania zależy w głównej mierze od ilości zgłoszeń, które wpłyną do Prokuratur.


2. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury w Olsztynie

Prosimy o wysłanie maila o następującej treści na adres: biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12
10-959 Olsztyn

Pokrzywdzony:
(imię i nazwisko)
(login bitmarket)
(adres, telefon)
sygn. sprawy :
PO II DS. 44.2019
PO IV WOS 0610.104.2019

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez osoby zarządzające spółką Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Register number 9388251, Wielka Brytania), które pełniły funkcję operatora giełdy kryptowalut w sieci Internet pod domeną BitMarket.pl, działające w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd klientów tej giełdy i przywłaszczenie środków oraz co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów zakupu kryptowaluty i przekazania tych środków do portfeli zarządzających, czym powodowali szkodę klientów tj. o przestępstwo z art. 286 kodeksu karnego ewentualnie z art. 284 kk.


Ponadto wnoszę o:


uznanie za pokrzywdzonego zgodnie z art. 46 k.k. i włączenie mnie do postępowania przygotowawczego,
przesłuchanie mnie w drodze pomocy prawnej najbliżej miejsca mojego zamieszkania,
zawiadamianie mnie na podstawie art. 317 §1 kpk, z wyprzedzeniem o terminach i miejscu wszystkich czynności procesowych, w których udział pokrzywdzonego i jego pełnomocnika jest konieczny albo uprawniony oraz wszelkich innych, w których Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość udziału pełnomocnika pokrzywdzonego,
wgląd do akt sprawy wraz z prawem wykonania ich fotokopii,
zapoznanie mnie z treścią ewentualnych opinii biegłych sporządzanych w niniejszym postępowaniu oraz o umożliwienie wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych;
na podstawie art. 321 § 1 kpk o umożliwienie wzięcia udziału w końcowym zaznajomieniu się z materiałami postępowania, a to w celu złożenia ewentualnych wniosków o uzupełnienie śledztwa, do których jako strona jestem uprawniony na podstawie art. 321 § 5 kpk,
doręczanie na podstawie art. 157 § 1 kpk wszelkich orzeczeń wydawanych w toku postępowania dotyczących mojej osoby w niniejszej sprawie;

UZASADNIENIE

Na giełdzie kryptowalut znajdującej się pod domeną BitMarket.pl na dzień 7.07.2019r. posiadałem depozyt w kwocie ok:
PLN –
EUR –
Bitcoin (BTC) – 
Bitcoin Gold(BTG) –
Bitcoin Cash (BCH) – 
LiteCoin (LTC) –
Ethereum (ETH) –
Ripple (XRP) –
LiteMineX – 

W dniu 7 lipca 2019r. giełda kryptowalut znajdująca się pod domeną BitMarket.pl, zarządzana przez spółkę Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie, niespodziewanie zawiesiła swoją działalność uniemożliwiając dokonywanie jakichkolwiek operacji na założonych kontach. Brak możliwości sprawdzenia salda środków znajdujących się na w/w platformie oraz ich wypłaty, stwarza wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do ich przywłaszczenia lub nieuprawnionego rozporządzenia moimi środkami pomimo braku o tym wiedzy i zgody.

Z posiadanej wiedzy wynika, że spółka Kvadratco Services Limited, która prowadziła giełdę BitMarket.pl ma powiązania osobowe, organizacyjne lub kapitałowe z poniższymi podmiotami:
– BitMarket Limited, Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe Seszele   
– GYPTRADE OÜ z siedzibą w Talinie, Estonia (register code: 14415207)
– p. Marcina Aszkiełowicz – wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– Digiminex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000497163)
– Global1 z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000639993)
– p.Tobiasz Niemiro wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000290409)

 Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

 

UWAGA!!! Powyższy mail wysyłamy do Prokuratury w Olsztynie po to, by odpowiedziała nam, do której jednostki policji mamy się udać.

Dodatkowa opcja umożliwiająca uzyskanie komunikatów o postępach w sprawie to zapisywanie się wszystkich chętnych poszkodowanych do grupy stworzonej przez Bithub.pl

Celem tego działania jest możliwość uzyskania kolejnych informacji, co robić dalej w toku postępowania. Na podany w zgłoszeniu adres mailowy będziemy wysyłać Poszkodowanym komunikaty jak postępować dalej, jakie są możliwe opcje i inne ważne ogłoszenia w tej sprawie.

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w grupie?

Wszystkich chętnych prosimy o wysłanie imienia i nazwiska na adres.

Wszelkie maile od nas będą wysyłane z adresu mailing@poszkodowanibitmarket.pl

Dodatkowe, ważne informacje

Na dzień dzisiejszy korzystanie z pomocy prawnikowi uważamy za bezcelowe. Aktualnie prowadzimy rozmowy z dwiema kancelariami, które wyraziły chęć zaangażowania się w sprawę. Jak tylko zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy prawnej, przedstawimy Poszkodowanym rekomendowane przez nas kancelarie wraz z zaproponowanymi przez nie warunkami i zasadami prowadzenia sprawy.

Naszym zadaniem jako Bithub.pl jest w tej kwestii przekazanie Państwu informacji. Skorzysta ten, kto chce. Mówimy jako grupa jednym głosem. Uważamy, że tylko w takim przypadku mamy szansę na jakikolwiek sukces w tej sprawie.

Działamy na Polskim Forum Bitcoin.pl

Utworzyła się grupa która wspomaga poszkodowanych, będziemy wydawać komunikaty i próbować wspomagać użytkowników z dalszymi krokami.

Nick na Polskim forum, osoby odpowiedzialne za poszczególne działania:

@Lechu Odpowiedzialny za spotkania w Warszawie

@Macieja Odpowiedzialny za media

@XRPOskar informatyki

@Jedrzej Jezierski Grupa FB/Komunikacja/zbieranie informacji

@hyipselect Grupa FB/Komunikacja/zbieranie informacji

@Jacek Harasimowicz – odpowiedzialny za aspekty prawne.

Dawid Muszyński – organizator.

Poszukujemy osoby na „stanowisko” detektyw która by spróbowała zbudować siatkę połączeń i firm związanych z bitmarket.

W tym wątku na forum są linki do wszystkich innych miejsc na forum w których prowadzimy dyskusję.

Nasza grupa na FB z informacjami.

Ostrzeżenie!

Proszę nie wysyłać przypadkowym osobom swoich danych! W grupach i na forach już pojawili się wyzyskiwacze, którzy mogą chcieć wykorzystać całą sytuację. Nie dajcie się zwieść!

Komentarze