UOKiK zabiera się za Kanga Exchange. W tle poważne nieprawidłowości (i ciepłe kraje) [AKTUALIZACJA]

3 405

[Aktualizacja: Kanga Exchange odniosła się do stawianych zarzutów. Ich stanowisko przedstawiamy na końcu artykułu.]

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Zarzuty dotyczą rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat posiadania aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz polskiego pochodzenia serwisu.

Kanga Exchange i aprobata KNF, której nie było

Giełda Kanga Exchange zapewniała na swojej stronie internetowej, że jej „model biznesowy” posiada aprobatę KNF. Prezes UOKiK, po otrzymaniu zawiadomienia z KNF o rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, wszczął w sprawie Kangi postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Operatorowi serwisu zostały postawione zarzuty.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, powiedział: „Giełda kryptowalut Kanga Exchange nigdy nie dostała aprobaty, na którą się powołuje. Co więcej, jej działalność nie podlega nadzorowi ani ocenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podawanie takiej informacji mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do legalności i bezpieczeństwa dokonywanych operacji oraz w sposób nieuprawniony uwiarygadniać przedsiębiorcę na tle innych podmiotów”.

San Escobar jedyną polską strefą wpływów w Ameryce Środkowej

Kolejny zarzut dotyczy promowania giełdy Kanga Exchange na jej własnej stronie internetowej poprzez użycie sformułowania, że jest ona „polską giełdą kryptowalut”. Tymczasem, zgodnie z regulaminem serwisu, prawem właściwym dla umów z użytkownikami jest prawo państwa Belize leżącego w Ameryce Środkowej. Fakt, że operator serwisu jest zarejestrowany w Belize, a prawem właściwym dla umów z użytkownikami jest również prawo Belize sprawia, że serwis nie może być określany jako polski.

Wygląda więc na to, że fikcyjna republika San Escobar, stworzona przez internautów w wyniku przejęzyczenia ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w wywiadzie dla mediów 10 stycznia 2017 r. pozostanie jedyną polską strefą wpływów w Ameryce Środkowej.

Mapa fikcyjnej republiki San Escobar autorstwa Jarka Kubickiego

UOKiK zaleca ostrożność

Jak podkreśla UOKiK, rynek kryptowalut jest nadal bardzo zmienny i nieuregulowany, dlatego też konsumenci powinni zachować szczególną ostrożność przed lokowaniem kapitału w tego typu aktywa. W szczególności, jeśli operator giełdy sugeruje posiadanie aprobaty regulatora lub pochodzenie z kraju, które nie jest prawdziwe, należy traktować to jako czerwone flagi i unikać takich usługodawców. Prawdopodobnie wielu indywidualnych tragedii finansowych na rynku kryptowalut w ostatnich latach udałoby się uniknąć, gdyby inwestorzy uważniej podchodzili do instytucji, którym powierzają swoje pieniądze.

Chróstny zapowiada, że postępowanie w sprawie Kanga Exchange będzie kontynuowane i jeśli zostanie udowodnione, że jej operator rozpowszechniał nieprawdziwe informacje, zostanie nałożona na niego odpowiednia kara.

Szanowni Państwo,

Nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem, że UOKiK zainteresował się platformą Kanga Exchange istotnie reprezentującą polską myśl kryptowalutową.

Od kilkunastu miesięcy jesteśmy bowiem świadkami agresywnego działania organów państwowych, skutecznie utrudniających legalne działanie przedsiębiorcom kryptowalutowym w Polsce.

Widoczny w mediach i urzędach ostracyzm kryptowalutowy w naszej ocenie tylko skutkuje wzmocnieniem pozycji przestępców posługującymi się kryptowalutami.

Nie zgadzamy się z zarzutami Prezesa UOKiKu, co jak rozumiemy będzie przedmiotem dalszego postępowania.

Jesteśmy zaskoczeni, że dla Prezesa UOKiKu działaniem przeciwko interesowi konsumenta jest określanie Kangi polską giełdą kryptowalut, w sytuacji gdy interfejs platformy, wsparcie klienta, kanały w Social Mediach i wszelkie inne obszary komunikacji z użytkownikami prowadzone są głównie w języku polskim.
Co więcej, dostrzegamy wręcz niebezpieczeństwo w odsyłaniu użytkowników do innych platform, takich jak upadły niedawno FTX.

Zgłaszamy również obawę, że interes polskich przedsiębiorców i konsumentów nie jest chroniony, choćby z powodu tego, że polskie banki nielegalnie wypowiadają umowy na prowadzenie kont bankowych dla tych, którzy zajmują się kryptowalutami. Nasuwa się zatem pytanie, czy Prezes UOKiK podjął już działania zwalczające tę praktykę?

Ostatecznie uważamy, że Prezes UOKiK przekroczył swoje ustawowe kompetencje. Odbieramy to jako działanie nie tylko przeciwko Kandze, ale także wszystkim inicjatywom kryptowalutowym w Polsce.
W związku z powyższym podejmujemy inicjatywę zmierzającą do wyjaśnienia działań UOKiK, która znajdzie swój finał w sądzie.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie UOKiK w żadnej mierze nie zakłóca operacyjnej działalności Kanga Exchange.

W dniu dzisiejszym o godzinie 14:00 na naszym kanale YouTube, Prezesi Sławek Zawadzki oraz Łukasz Żeligowski przedstawią swoje stanowisko. Podczas wydarzenia będzie można zadać pytania.
Monika Czarniecka, Specjalista ds. PR
Tweet

Może też Cię zainteresować:

Komentarze