Toomey: zdywersyfikowany portfel powinien zawierać kryptowaluty

1 077

Senator Pat Toomey uważa, że kryptowaluty pozostaną z nami na zawsze, dlatego powinny się znaleźć w dobrze zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym.

Temat kryptowalut został poruszony w rozmowie z CNBC Squawk Box. Chociaż Toomey nie uważa się za aktywnego tradera, to opowiada się za wolnym rynkiem i regulacjami, które nie będą utrudniały życia obywatelom.

Kryptowaluty zostaną z nami na zawsze

Stwierdzenie, że kryptowaluty zostaną z nami na zawsze, pokrywa się z tym, co na temat rynku cyfrowych aktywów powiedziała niedawno australijska minister finansów Jane Hume: kryptowaluty to nie chwilowa moda.

Pat Toomey dodaje jednak, że niektóre kryptowaluty powinny się znaleźć w dobrze zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym.

„It seems to me that crypto-assets are here to stay and a thoroughly diversified portfolio should have some”.

Czy senator Pat Toomey jest obiektywny?

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudziło to, że niektórzy senatorowie inwestują w kryptowaluty. Nie chodziło jednak o to, co robią ze swoimi pieniędzmi, a o ryzyko wykorzystywania informacji, do których zwykli inwestorzy nie mają dostępu. Pod koniec ubiegłego roku opisywaliśmy, że według The Wall Street Journal dwoje amerykańskich senatorów ma w swoim portfelu kryptowaluty. Pierwszą z tych osób była Cynthia Lummis, a drugą… Pat Toomey (szczegóły znajdziesz w artykule: Pro-kryptowalutowi senatorowie z USA posiadają bitcoiny | Pojawiły się obawy o stronniczość).

Członkowie kongresu preferują tradycyjną giełdę

Problem nie dotyczy wyłącznie rynku kryptowalut. Według ujawnionych informacji w ciągu jednego roku (pomiędzy 1 grudnia 2020 a 22 grudnia 2021 r.) członkowie amerykańskiego kongresu aktywnie handlowali akcjami spółek giełdowych. Obrócono wówczas kapitałem sięgającym 290 milionów dolarów. Kwota, jaką w tym samym okresie przeznaczono na handel kryptowalutami wyniosła zaledwie 570 tysięcy USD.

Jeżeli więc ktoś jest przeciwny temu, aby senatorowie mogli handlować kryptowalutami, w pierwszej kolejności należałoby się zająć tradycyjną giełdą.

Co sądzisz o słowach senatora Toomey’a? Czy rzeczywiście kryptowaluty zostaną z nami już na zawsze i powinny się znaleźć w zdywersyfikowanym portfelu?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze