Sektory odporne na korektę: gry na blockchain i NFT

2 390

Pomimo korekty na rynku kryptowalut DappRadar wskazał dwa sektory, które rozwijają się bardzo dynamicznie i nieustannie przyciągają nowych użytkowników: gry na blockchain oraz NFT.

Wzrosty w tych sektorach wynikają między innymi z dużego zainteresowania ze strony mieszkańców Chin, Indii oraz Indonezji.

Kluczowy rynek dla NFT i gier blockchain

DappRadar w najnowszym raporcie podkreśla, że rynek azjatycki staje się coraz istotniejszy dla branży, a ze względu na duże zainteresowanie grami blockchain oraz NFT jest to region, który należy uważnie monitorować.

„The Asian market continues to increase its footprint within the industry overall.

With a high interest in blockchain games and the potential for NFTs, the Asian region is undoubtedly one to closely monitor”.

Sektory odporne na korektę

Raport przygotowany przez DappRadar sugeruje, że zarówno NFT, jak i wspomniane gry wydają się odporne na czynniki makro, które mają istotny wpływ na pozostałe rynki cyfrowe. Na dalsze wzrosty niewymienialnych tokenów i gier może dodatkowo wpłynąć postępująca adopcja.

Przykłady gier na blockchainie

Jeżeli zainteresował cię temat gier na blockchain lub szukasz tytułu, który zapewni nie tylko rozrywkę, ale również da szansę na zarobienie pieniędzy, koniecznie sprawdź nasze zestawienie obejmujące TOP 5 projektów Play-to-Earn, na które warto zwrócić uwagę.

Kontynuacja trendu wzrostowego

Chociaż w raporcie przygotowanym przez DappRadar zauważono, że NFT i blockchain doskonale sobie radziły w ubiegłym roku, to istnieje duża szansa, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. Takie podejście wynika przede wszystkim z uwzględnienia nadchodzących premier ciekawych projektów.

W tym roku mają ukazać się między innymi grywalne wersje długo wyczekiwanych Genopets oraz Star Atlas. Każdy z tych tytułów tworzony jest na Solanie, co pozwoli uzyskać niskie opłaty transakcyjne. Chociaż wspomniane gry nie miały jeszcze oficjalnej premiery, to są już dostępne ich tokeny, o czym informowaliśmy w artykule popularne tokeny metaverse. Sprawdź również Star Atlas | Kompletny przewodnik po kosmicznym metaversie, a dowiesz się, dlaczego ta gra może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze