Raport ARK: BTC za milion, ETH po 180 000 USD

26 518

Najnowszy raport przygotowany przez ARK Invest wskazuje, że w ciągu najbliższych ośmiu lat zarówno BTC, jak i ETH mogą zaskoczyć nawet największych optymistów.

Amerykańska firma inwestycyjna sugeruje, że do 2030 r. Bitcoin może kosztować nawet milion dolarów.

ARK rozpala wyobraźnię

W raporcie zatytułowanym „Big Ideas 2022” znalazły się wyjątkowo bycze prognozy dla najważniejszych kryptowalut. O ile przewidywania związane z tym, że jeden Bitcoin docelowo może kosztować nawet milion dolarów, nie są niczym nowym (zobacz również: Bitcoin za milion dolarów | Są podstawy, by w to wierzyć), to kierowana przez Cathie Wood firma inwestycyjna wierzy również w sukces drugiej najpopularniejszej kryptowaluty.

Według ARK Invest do końca 2030 roku za jednego Bitcoina trzeba będzie zapłacić milion dolarów, natomiast Ethereum będzie kosztowało około 180 000 USD. Wynika to z prognoz wiązanych z ogromnym wzrostem kapitalizacji rynkowej, ponieważ ETH ma istotną wartość jako domyślna waluta w całym sektorze DeFi. Firma inwestycyjna wskazuje również na wykorzystanie Ethereum w NFT i wielu innych aplikacjach.

Czy Ethereum stanie się globalną walutą?

Chociaż najczęściej to Bitcoin jest wskazywany jako cyfrowe aktywo, które ma szansę stać się globalną walutą (zobacz również: Czy Bitcoin zastąpi USD?) według ARK Invest to ETH może w przyszłości zawalczyć o to miano. Firma uważa, że Ethereum może wyprzeć wiele tradycyjnych usług finansowych, co umocniłoby pozycję samego ETH.

„According to our research, Ethereum could displace many traditional financial services, and its native token, Ether, could compete as global money”.

Wzrost adopcji Bitcoina

Raport wskazuje również na duży potencjał wzrostu adopcji Bitcoina, szczególnie że w ubiegłym roku przybyło wielu inwestorów długoterminowych (chodzi o portfele, których właściciele nie ruszali swoich BTC przez ostatnie 155 dni).

Co sądzisz o prognozach ARK Invest? Czy rzeczywiście 8 lat wystarczy, aby najpopularniejsze kryptowaluty wzrosły odpowiednio o ponad 2 500% i 6 700%? Aktualna cena BTC to 38 220 USD, a ETH kosztuje 2 638 dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze