Rada Stabilności Finansowej zaleca monitorowanie rynku kryptowalut.

źródło: pexels.com
1 473
Rada Stabilności Finansowej (FSB) we współpracy z Komitetem ds. Płatności i Infrastruktur Rynków (CPMI) opracowała wytyczne dla monitorowania wpływu zmian na rynkach kryptowalut na stabilność finansową.

Raport jest krótkim podsumowaniem wysiłków podejmowanych przez międzynarodowe organizacje w celu stworzenia przepisów dotyczących kryptowalut. W raporcie Rada Stabilności Finansowej (FSB) stwierdza, że ​​nie wierzy, aby kryptowaluty stanowiły zagrożenie dla stabilności rynku. Jednocześnie stoi na stanowisku, że konieczne jest stałe monitorowanie i ocena sytuacji poprzez analizę konkretnych wskaźników. Materiał został  przekazany ministrom finansów G20 i Prezesom Banków Centralnych, którzy mają spotkać się w dniach 21-22 lipca 2018 r. w Buenos Aires.

Jakie czynniki rynkowe FSB uznaje za ważne?

Ważnymi miernikami oceny ryzyka są sposób wykorzystywania dźwigni finansowej przez inwestorów oraz stopień zaangażowania instytucji finansowych w rynek kryptowalut. Wśród czynników, których monitorowanie zaleca FSB  są również: tempo wzrostu rynku kryptowalutowego, wolumen transakcji, ceny, rozliczenia i depozyty zabezpieczające  instrumenty pochodne kryptowalut.

List Przewodniczącego FSB do Ministrów Finansów grupy G20.

W marcu Przewodniczący FSB Mark Carney wysłał list do Ministrów Finansów G20 i Prezesów Banków Centralnych, w którym  zauważył, że tematyka kryptowalut wiąże się z szeregiem zagadnień dotyczących ochrony konsumentów i inwestorów. W liście Przewodniczący zwrócił także uwagę na możliwość wykorzystywania kryptowalut do prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednocześnie podkreślił, że technologie leżące u ich podstaw mogą poprawić efektywność i integralność systemu finansowego, jak i całej gospodarki.

W raporcie opisano prace prowadzone przez inne organy normalizacyjne:

  • CPMI – zastosowanie technologii rozproszonego rejestru; działania informacyjne, monitorujące i analizujące innowacje w zakresie płatności,
  • Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)  – konsultacje w  sprawie ICO; opracowywanie struktury mającej na celu rozwiązywanie problemów krajowych i transgranicznych powstających przy ICO; inne kwestie dotyczące kryptowalut, w tym na przykład kwestie regulacyjne dotyczące platform wymiany kryptowalut,
  • Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) – ocena istotności bezpośrednich i pośrednich powiązań banków z kryptowalutami,
  • Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przedstawi Grupie G20 osobne sprawozdanie z zakresu prac dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z krypto-aktywami.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.

O Radzie Stabilności Finansowej.

Rada Stabilności Finansowej (FSB) jest międzynarodowym organem monitorującym globalny system finansowy, który zgłasza zalecenia związane z jego funkcjonowaniem. Działania Rady polegają na koordynacji działań krajowych władz finansowych i międzynarodowych organów ustanawiających normy w procesie tworzenia zasad regulacyjnych i nadzorczych dla sektora finansowego. Rada Stabilności Finansowej stara się, poprzez działania stowarzyszonych w niej podmiotów, wzmocnić systemy finansowe oraz zwiększyć stabilność międzynarodowych rynków finansowych. Zasady opracowane przez FSB są wdrażane przez władze krajowe w podległych im jurysdykcjach. Karta FSB została zatwierdzona przez głowy państw i rządów zrzeszonych w Grupie G20.

 

 

Komentarze