Prezydent Salwadoru przepowiada wzrost ceny BTC

Według prezydenta Salwadoru niebawem może dojść do ogromnego wzrostu ceny BTC. Nayib Bukele odwołuje się do popularnej opinii związanej z tym, że jest za mało Bitcoinów, aby każdy milioner na świecie mógł stać się właścicielem przynajmniej jednego z nich.

Bukele zdaje się nie przejmować naciskami ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który oczekuje od Salwadoru anulowania decyzji o uznaniu Bitcoina za prawny środek płatniczy.

Gigantyczny wzrost ceny Bitcoina

W zamieszczonej na Twitterze wiadomości prezydent Salwadoru zauważa, że na świecie żyje ponad 50 milionów milionerów. Bitcoinów natomiast nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów (zobacz również: 21 000 000 BTC, czyli tajemnica podaży Bitcoina). Tym samym, jeżeli każdy milioner zapragnie nagle kupić BTC, to nie starczy ich nawet dla połowy osób. Według Bukele można z tego wywnioskować, że gigantyczny wzrost ceny jest tylko kwestią czasu.

„There are more than 50 million millionaires in the world.

But there will ever be only 21 million #Bitcoin

No enough for even half of them.

A gigantic price increase is just a matter of time”.

Salwador traci na Bitcoinie

Nawet jeżeli w perspektywie długoterminowej okaże się, że Nayib Bukele miał rację i cena BTC wystrzeli, to jak na razie położone w Ameryce Północnej państwo straciło na zainwestowaniu w najstarszą kryptowalutę. Chociaż Salwador uśredniał cenę (co opisywaliśmy między innymi w artykułach: Salwador kupił już 400 bitcoinów i Salwador kupił kolejne 420 bitcoinów), to zakupy miały miejsce na poziomach pomiędzy 49 000 a 54 000 USD. W chwili pisania artykułu BTC kosztuje 37 820 USD.

Co sądzisz o prognozie prezydenta Salwadoru? Czy rzeczywiście niedobór Bitcoinów wystarczy, aby można było liczyć na spektakularne wzrosty? Warto zwrócić uwagę na fakt, że Bukele w swoich obliczeniach pominął te BTC, które zostały bezpowrotnie utracone (na przykład w wyniku zgubienia kluczy prywatnych do portfeli). Już w 2018 roku informowaliśmy, że ilość utraconych BTC sięga nawet 4 milionów (szczegóły znajdziesz w artykule: Miliony zgubionych Bitcoinów w cybernetycznym morzu).

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze