Salwador kupił kolejne 420 bitcoinów

1 779

Prezydent Salwadoru ogłosił, że jego kraj zakupił kolejne 420 BTC.

W tweecie udostępnionym kilka godzin temu Nayib Bukele ogłosił, że Salwador kupił BTC „w dołku”.

Opłacalna inwestycja

Prezydent Bukele nie podał żadnych szczegółów dotyczących transakcji. Jak sam stwierdził, nowa inwestycja zaczęła opłacać się praktycznie od razu po dokonaniu zakupu. Zaledwie godzinę po ogłoszeniu prezydent Salwadoru już chwalił się zwrotami z inwestycji:

Jeśli rzeczywiście tak to się odbyło, pokauje idealny timing Salwadoru. W późniejszym tweecie Bukele dodał, że decyzja o zakupie została podjęta w celu zrównoważenia sald w krajowym funduszu Bitcoin, które pozwala mu na wypłatę w USD, gdy cena BTC wzrośnie.

Ten ruch Salwadoru ma pozwolić mu czerpać korzyści z rosnących cen na finansowanie robót publicznych. Bukele zapowiedział niedawno budowę dużego szpitala dla zwierząt, która miałaby zostać opłacona z pieniędzy uzyskanych z zysków Bitcoin Trust.

Salwador posiada teraz 1120 BTC

Nayib Bukele jestbez wątpienia najbardziej „bitcoinowym” prezydentem świata. Często odnoszą się do niego tacy maksymaliści, jak Anthony Pompliano czy Michael Saylor. Sondaże dają mu ponad 80% poparcia (według danych z kilkunastu różnych badań przeprowadzonych przez renomowane instytucje, w tym CID Gallup, Francisco Gavidia University, Mitofsky i La Prensa Grafica).

nayib bukele
Ranking najpopularniejszych prezydentów na świecie; źródło: link

Ponad 70% obywateli Salwadoru nie jest jednak zbyt zadowolonych z przyjęcia BTC jako pełnoprawnego środka płatniczego w tym kraju, opisując bitcoinowe prawo jako „niemądre”. Pośpiech w jego realizacji doprowadził do intensywnych protestów. Nastrojów nie uspokoił rzecz jasna fakt, że w dniu, w którym BTC zaczął krążyć jako prawny środek płatniczy, jego cena spadła o prawie 10%.

Tak czy inaczej, nawet pomimo odnotowania ponad 11 milionów dolarów strat, wzrost BTC do nowego ATH wyprowadził portfel Salwadoru „na plus” z około 5 milionami USD zysków, nawet po niedawnym spadku ceny poniżej 60 tysięcy dolarów. Dzięki nowemu zakupowi Salwador ma około 1120 BTC.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze