Bitcoin: 1000 USD w dół w 5 minut

5 706

Cena bitcoina spadła gwałtownie poniżej 60 000 USD. Ruch ten nastąpił po wielokrotnych retestach tego istotnego psychologicznie poziomu. Bitcoin pobiera teraz płynność w dużej ścianie wsparcia, której podstawą jest 57 000 USD.

Niektórzy analitycy sugerują, że załamanie ceny do 50 000 USD nadal utrzymałoby ogólny trend byka.

Charles Edwards, dyrektor generalny firmy inwestycyjnej Capriole, o wywołanie zmienności oskarżył zlewarowanych traderów:

„Zasadniczo bitcoin wygląda niesamowicie na większości wskaźników, ale traderzy wykorzystujący dźwignię wymknęli się spod kontroli” – przekonywał.

„Nie uzyskamy trwałych zwyżek cen, dopóki to się nie zmieni”.

Dane bybt pokazują, że w ciągu jednej godziny zlikwidowane zostały bitcoinowe pozycje o wartości 500 milionów dolarów.

Co słychać na rynkach altów?

Na czoło spadków wśród altcoinów wysunął się Ether (ETH), spadając poniżej ciężko wywalczonej linii wsparcia 4000 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, ETH zdołało odzyskać pozycję na poziomie 4015 USD.

ETH/USD (interwał 1 H) Bitstamp; źródło: TradingView

Kilka z dziesięciu największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej odnotowało dzienne straty w wysokości ponad 15%, w tym Dogecoin (DOGE) i Solana (SOL).

Shiba Inu (SHIB) nadal był w dużej mierze na zielono, notując 25-procentowy wzrost w ciągu dnia.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze