Prezes giełdy kryptowalut BitBay zaproszony do współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego

6 340

Sylwester Suszek, prezes giełdy kryptowalut BitBay został zaproszony do grupy roboczej Komisji Nadzoru Finansowego ds. kryptowalut oraz technologii blockchain. Grupa będzie miała na celu przygotowanie raportu oraz wypracowanie stanowiska KNF na temat technologii blockchain, kryptowalut oraz ICO.

Interpretacja zamierzeń Komisji Nadzoru Finansowego jest niezwykle trudna. Początkowo KNF atakował polski rynek kryptowalut poprzez umieszczenie najpopularniejszych polskich giełd na liście ostrzeżeń publicznych, a aktualnie zaprasza do pomocy polskich aktywistów rynku kryptowalutowego. Nawet jeśli Komisja chce odkupić swoje winy, to nikt nie zapomni o skutkach dla polskiego potencjału technologicznego. Działania KNF i NBP doprowadziły do emigracji polskiego giganta kryptowalutowego na Maltę, a platforma Abucoins zakończyła działalność. Jest to świadome zabijanie innowacyjnego rynku, który mógłby zrewolucjonizować polską sferę FinTech.

Mamy nadzieję, iż grupa robocza spod szyldu Komisji Nadzoru Finansowego stworzy przychylne przepisy dla użytkowników i inwestorów rynku walut wirtualnych. Niestety, KNF obudził się zbyt późno, ponieważ firma Sylwestra Suszka przeniosła się na Maltę i nie planuje powrotu. Jeśli hipotetycznie KNF i NBP zmieni opinię o rynku kryptowalut, czy będzie to odpowiedni czynnik do powrotu giełdy BitBay oraz wzmożonego rozwoju giełd kryptowalut w Polsce? Aktualne podejście polskich instytucji finansowych do kryptowalut zmierza bardziej w kierunku piramid finansowych, aniżeli chęci pomocy w rozwoju technologii i branży w Polsce.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swoim profilu na twitterze poniższy wpis.

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła przetarg na przeprowadzenie kampanii społecznej ostrzegającej przed inwestowaniem w kryptowaluty

KNF znowu atakuje społeczność kryptowalutową, ogłaszając przetarg na drugą kampanię „ostrzegającą przed inwestowaniem w kryptowaluty”. Jak podaje oficjalny komunikat ze strony KNF, zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej aplikację KNF Alert oraz budującej świadomość istnienia ryzyk związanych z inwestowaniem w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej promującej aplikację
KNF Alert oraz budującej świadomość istnienia ryzyk związanych z inwestowaniem
w kryptowaluty, piramidy finansowe oraz działalność forex nienadzorowaną przez KNF”
zamieszcza informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 615 000,00 zł brutto.

BitBay
źródło: pixabay.com

NBP Przeznaczył Prawie 100 000 Zł Na Kampanię Dotyczącą Problematyki Walut Wirtualnych

W lutym pisaliśmy o przeznaczeniu przez NBP ogromnej sumy pieniędzy na walkę z kryptowalutami za pomocą „ostrzegania” poprzez YouTube’rów, Facebooka jak i spółkę Gamellon. Narodowy Bank Polski przeznaczył 91 221,99 zł brutto na kampanię „dotyczącą problematyki walut wirtualnych”. Pieniądze zostały rozdzielone pomiędzy trzy spółki: Facebook, Google oraz Gamellon.

Co sądzicie o przyszłych działaniach KNF i innych instytucji państwowych w obszare walut wirtualnych? Czy BitBay wróci kiedyś do Polski? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze