Pożyczka pod zastaw BTC na spłatę domu

2 471

28-letni inżynier Alan w rozmowie z Cointelegraph podzielił się ciekawą historią związaną ze spłatą domu dla matki. Jak przystało na entuzjastę kryptowalut, do sfinalizowania transakcji wykorzystał BTC.

Nie chodzi jednak o to, że mężczyzna sprzedał posiadane kryptowaluty, a za uzyskane fiaty spłacił nieruchomość. Zamiast tego wybrał pożyczkę pod zastaw kryptowalut.

Pożyczki pod zastaw kryptowalut i NFT

Pożyczki pod zastaw kryptowalut nie są niczym nowym. Tego typu usługi oferuje wiele popularnych aplikacji CeFi (czego przykładem są Nexo oraz Celsius) i DeFi. Chociaż przyjęło się, że pożyczanie pieniędzy w większości przypadków jest nieopłacalne, to zaciągając pożyczkę pod zastaw kryptowalut, nie trzeba się martwić sprawdzaniem zdolności kredytowej. Dodatkowo większość firm oferujących tego typu usługi nie dolicza opłat wstępnych. Najważniejszą zaletą jest jednak możliwość uzyskania bardzo niskiego oprocentowania, o ile oczywiście ktoś dysponuje wystarczającym zabezpieczeniem.

Dobre warunki dla osób, które mają w portfelu dużo kryptowalut

W chwili pisania artykułu Celsius oferuje między innymi pożyczkę w wysokości 50 000 USD przy współczynniku LTV 25%, 33% lub 50%. LTV na poziomie 25% oznacza konieczność zablokowania BTC (lub innej kryptowaluty) o wartości czterokrotnie wyższej od kwoty, którą chce się otrzymać. Zaletą takiego rozwiązania jest jednak bardzo niskie oprocentowanie, które wynosi zaledwie 1% przy pożyczce na 36 miesięcy.

To właśnie z oferty tej firmy skorzystał wspomniany inżynier, który w ubiegłym roku zaciągnął pożyczkę pod zastaw Bitcoinów. Blokując wówczas 2,08 BTC, otrzymał 25 000 USD na 3 lata, które następnie przekazał matce.

Chociaż rozmowa Alana z Cointelegraph może wyglądać na reklamę popularnej firmy CeFi, w najbliższych latach z pewnością będzie coraz więcej tego typu historii. W końcu już w połowie miesiąca informowaliśmy, jak anonimowy inwestor otrzymał pożyczkę na kwotę ponad 8 milionów dolarów, a jako zabezpieczenie wykorzystał swoją kolekcję CryptoPunks (więcej informacji znajdziesz w artykule: NFT CryptoPunks zabezpieczeniem kilkumilionowej pożyczki).

Co sądzisz o pożyczaniu pieniędzy pod zastaw kryptowalut? Czy odważyłbyś się zablokować swoje BTC lub inne cyfrowe aktywa?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze