Polygon rośnie o 118% w ciągu miesiąca! Analitycy: są szanse na dalsze wzrosty!

5 269

Niedźwiedzi okres na rynku kryptowalut trwa. Dlatego inwestorzy szukają projektów, które mogą przynieść zyski. Warto przyjrzeć się firmie Polygon (MATIC). 18 czerwca kurs Matic/USD spadł poniżej poziomu 0,32. Natomiast wczorajszy dzień zamknął na poziomie 0,70 USD. Oznacza to wzrost ok. 118,5% w ciągu niecałego miesiąca.

Co jest przyczyną dynamicznych wzrostów? Jakich ruchów możemy spodziewać się w nadchodzących dniach?

Polygon staje się coraz popularniejszy

Polygon, to firma, która w ostatnim czasie nawiązałą współpracę m.in. z Coca Colą, czy też portalem Reddit. Ponadto wczoraj została ogłoszona informacja, że Polygon dołącza do programu Disney Accelerator 2022:

Firma będzie jedyną platformą blockchain, która trafiła na listę Disneya.

Współprace ze znanymi markami zwiększają popularność projektu. To także sygnał dla inwestorów, że firma się rozwija.

Ponadto portal CoinTelegraph zwraca uwagę, że Polygon staje się podstawowym rozwiązaniem do skalowania Ethereum. Wiele projektów migruje do sieci Polygon, rośnie liczba platform oferujących usługi płynnego obstawiania (z ang. liquid staking) dla MATIC.

Bez wątpienia wpływ na wzrosty ma także cena kryptowaluty. O wiele łatwiej wyobrazić sobie wzrost o 118% z nadzieją na dalszy rozwój, gdy cena początkowa kryptowaluty wynosi 30 centów, niż gdy wynosi 20 000 USD.

Należy także zauważyć, że Polygon w ostatnim czasie odnotowuje duże wzrosty, jednak też stracił na bessie kryptowalut. Cena MATIC na początku marca wynosiła ok. 1,62 USD, a pod koniec maja jej była warta ok. 0,65 USD

Analiza – jakich ruchów możemy się spodziewać?

Warto przytoczyć tu analizę Crypto Tony, który zwraca na uwagę, że aktualnie możemy spodziewać się poziomu oporu na poziomie o 0,75 USD.

Zwraca on także uwagę, że gdy uda się utrzymać minima na poziomie 0,52, to możliwe są wzrosty do poziomu 0,79, a potem 1 USD:

https://twitter.com/CryptoTony__/status/1547519773617147905

Inną perspektywę pokazuje trader McGavin, który zauważa na wykresie formację rosnącego trójkąta i sądzi, że cena jest gotowa do wybicia w nadchodzących dniach:

Może zainteresować Cię również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze