Podatku PCC od kryptowalut dalej nie będzie!

Podatek PCC od kryptowalut to swego czasu największa zmora polskich spekulantów na rynku walut cyfrowych. Ministerstwo Finansów zaktualizowało rozporządzenie z 2018 roku, które mówi, że zaniechanie poboru tego podatku będzie dalej obowiązywać. Jest jednak pewne “ale…”.

W ubiegłym miesiącu nowy Minister Finansów, Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie dotyczące “zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej”.

W rzeczywistości to rozporządzenie aktualizujące, zmieniające akt prawny wydany 11 lipca 2018 r. który mówił o “zaniechaniu poboru podatku […]” do 31 grudnia 2019 roku. Zmieniono jedynie datę, czyli przedłużono brak obowiązku uiszczania podatku PCC od kryptowalut – do 30 czerwca 2020 r.

Oznacza to, że wszyscy traderzy i spekulanci działający na rynku kryptowalut mogą spać spokojnie jeśli chodzi o podatek PCC od kryptowalut. 

Ale…

Wielu zapewne sądziło, że po protestach pod Ministerstwem Finansów w kwietniu 2018 roku zaniecha się poboru niniejszego podatku na stałe. Tymczasem analiza prawna obrotu walutami cyfrowymi trwa w najlepsze i będzie trwała do lata 2020. 

PCC od kryptowalut bitcoin polska

Nie jest powiedziane, że pobór podatku PCC od kryptowalut zostanie trwale zniesiony. Trwają prace nad odpowiednim sposobem ich opodatkowania od czynności cywilnoprawnych.

W ogłoszeniu MF uzasadnia, że materia walut wirtualnych i obrotu nimi jest bardziej skomplikowana i wielowątkowa, niż założono na początku.

Aspekt prawny opodatkowania kryptowalut podejmuje się również na szczeblach europejskich, m.in. w Radzie do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Unia Europejska więc może wydać stosowne zapisy, którym państwa członkowskie, w tym Polska, będą musiały się podporządkować.

Dla mniej wtajemniczonych powiem, dlaczego obrót kryptowalutami m.in. na giełdach kryptowalut jest obarczony podatkiem PCC.

Otóż charakter prawny kryptowalut jest nadal nie w pełni rozstrzygnięty. Przyjęto więc, że kryptowaluty będą podlegać opodatkowaniu na zasadach “praw majątkowych”. A obrót prawami majątkowymi (sprzedaż, wymiana) jest, zgodnie z ustawą, opodatkowany stawką 1% od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Jak myślicie, co czeka kryptospekulantów w 2020 roku? Czy Ministerstwo Finansów zaproponuje “odpowiedni sposób ich opodatkowania”?

Od Redakcji

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Komentarze