Platforma Bitfinex Securities

2 222

Giełda Bitfinex uruchomiła nową platformę Bitfinex Securities, dzięki której inwestorzy zyskają dostęp do handlu aktywami typu security tokens.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku giełd kryptowalut, z Bitfinex Securities będzie można korzystać w każdy dzień tygodnia, przez całą dobę.

Po co giełdzie Bitfinex nowa platforma?

Według informacji zamieszczonych na stronie bitfinex.com/securities nowa platforma została zbudowana z wykorzystaniem używanej dotychczas technologii. W przeciwieństwie jednak do podstawowej odsłony Bitfinex platforma umożliwi handel stokenizowanymi akcjami, tokenami funduszy inwestycyjnych i tokenami obligacji.

W połowie lipca opisywaliśmy, że Binance zawiesza wsparcie dla tokenów giełdowych. Usługa dostępna była tylko przez kilka miesięcy i pozwalała inwestorom kupować tokeny, których kurs odpowiadał 1:1 cenom prawdziwych akcji. Dzięki temu użytkownicy mogli inwestować w amerykańskie spółki bez potrzeby wychodzenia do fiatów. Szybko jednak okazało się, że wprowadzenie takiej usługi naraziło Binance na problemy z regulacjami.

Giełda Bitfinex, w celu uniknięcia podobnych problemów, od razu postanowiła zadbać o to, aby wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co ciekawe nie będą to przepisy USA, ale… prawo Kazachstanu. Chociaż teoretycznie dostęp do giełdy będzie miał każdy internauta, to zgodnie z prawem nie będą mogli z niej korzystać między innymi mieszkańcy Włoch, Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii.

W oficjalnym komunikacie na blogu Bitfinex poinformowano, że celem platformy jest uproszczenie procesu pozyskiwania kapitału przez firmy, które chcą, aby ich stokenizowane akcje były dostępne w publicznym obrocie.

„The Bitfinex Securities platform is designed to facilitate the raising of capital for issuers seeking to have their tokenized securities publicly traded through an easily accessible „admission to trading” process”.

Firma podkreśla również, że handel na platformie Bitfinex Securities ma się wyróżniać dużą wydajnością i minimalnymi kosztami.

Stokenizowane akcje Exordium (EXO)

Na nowej platformie Bitfinex Securities notowany jest już token Exordium (EXO) związany z wydawcą gier komputerowych. W niedalekiej przyszłości ma do niego dołączyć Blockstream Mining Note (BMN), który ma umożliwić inwestorom uzyskanie ekspozycji na kopanie BTC.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze