Opodatkowanie kryptowalut w 2020 roku wg Sławomira Mentzena

Jak powinniście płacić podatki od kryptowalut za ubiegły rok rozliczeniowy? Opowiedział o tym doradca podatkowy, ekonomista, polityk dr Sławomir Mentzen.

Rozwiejmy wpierw wszelkie wątpliwości dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli podatku PCC od kryptowalut. 

W grudniu 2019 roku zaktualizowano rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku PCC do 30 czerwca 2020 roku. Oznacza to, iż podatek ten obowiązuje, zaniechano jego poboru wyłącznie tymczasowo. Przedstawiciele Ministerstwa mówią, że podatkiem tym nie należy się przejmować. Wedle prawa i interpretacji ministerstwa finansów kryptowaluty są prawem majątkowym, co zmusza nas do płatności PCC za rok 2017, czy też I. połowę 2018, kiedy to rozporządzenie jeszcze nie obowiązywało. Co na ten temat mówi Mentzen? 

“Pewna grupa prawników wykazała, że kryptowaluty nie są prawem majątkowym i tego się trzymajmy. Stoją za tym bardzo poważne argumenty cywilistyczne. Ministerstwo finansów dalej może twierdzić, że kryptowaluty są prawem majątkowym, ale absolutnie w to nie wierzcie. Nie sądzę, aby jakikolwiek kompetentny sędzia zgodził się z tym, że kryptowaluty są prawem majątkowym„.

To prowadzi do konkluzji, że jeśli kryptowaluty nie są prawem majątkowym, to nie płacimy od nich podatku PCC. Niezależnie od tego, co na ten temat myśli minister finansów i jego podwładni – dodaje Mentzen. – Mam nadzieję, że to zamknie temat PCC. Ministerstwo finansów domaga się tych pieniędzy od was, ale wy ich absolutnie nie płaćcie, bo to głupie. 

Furtka zamknięta

Kryptowaluty (w definicji prawnej: waluty cyfrowe) otrzymały swoje należyte miejsce w przepisach, z których wynika kilka rzeczy.

Po pierwsze dochód ze sprzedaży kryptowalut został całkowicie wyłączony ze wszystkich innych dochodów. Oznacza to, że straty na kryptowalutach nie możecie rozliczyć z dochodami z prowadzenia działalności gospodarczej. 

Inwestorzy i spekulanci, przede wszystkim na giełdzie, forexie, funduszach, różnego typu instrumentach itd., nie mogą skompensować strat na tychże platformach z dochodami z kryptowalut, ani odwrotnie. 

Jak rozliczyć kryptowaluty w 2020 roku?

W tym celu należy skorzystać z PIT-38 i w sekcji E uzupełnić odpowiednie pola.

Opodatkowaniu ulega wyłącznie wymiana kryptowaluty na waluty fiat i wszystkie inne rzeczy, za które zapłaciliście kryptowalutami. Jeżeli więc kupiliście puszkę napoju w sklepie, czy kebaba za kryptowaluty, musicie o tym pamiętać i odprowadzić od tego podatek. 

podatki od kryptowalut

W pozycji 34. wpisujemy cały przychód uzyskany ze sprzedaży kryptowalut w 2019 roku (w przeliczeniu na złotówki wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego przed zawarciem danej transakcji!).

Zamiana jednej kryptowaluty na drugą kryptowalutę nie jest opodatkowana.

W pozycji 35 umieszczamy koszty zakupu kryptowalut i i prowizje od ich zakupu (natomiast nie od wymiany jednej kryptowaluty na drugą!). 

W pozycji 36. zamieszczamy wszystkie kryptowaluty zakupione w latach ubiegłych, to znaczy koszty poniesione na ich zakup. I to tylko wtedy, kiedy posiadamy potwierdzenie zakupu, jeżeli nie – wpisujemy 0. 

W pozycji 37. wpisujemy dochód, czyli różnicę pomiędzy przychodami a kosztami. W 38. pozycji również zamieszczamy różnicę. 

Opracowane na podstawie materiału Sławomira Mentzena.

Ciekawostka: kryptowaluty nie podlegają pod “exit tax”. 

Komentarze