Opcje na BTC wygasają w piątek o 8:00 UTC

14 335

W piątek 3 czerwca o godzinie 8:00 UTC (10:00 w Polsce) wygasają opcje na BTC. To zawsze jest ciekawe wydarzenie dla obserwatorów rynku.

Kurs BTC stracił impet i osiągnął jedynie 32 300 $ w dniu 31 maja, ale wygaśnięcie opcji w tym tygodniu może pomóc bykom odzyskać kluczowy poziom cenowy.

Dwadzieścia trzy bolesne dni minęły od ostatniego zamknięcia Bitcoina (BTC) powyżej 32 000 USD, a 10% wzrost, który miał miejsce 29 i 30 maja, obecnie wyparowuje, gdy cena BTC spada do 30 000 USD. Powrót do 30 000 USD po prostu potwierdza silną korelację z tradycyjnymi aktywami, bo w tym samym okresie S&P 500 również cofnął się o 0,6%.

Według stratega Citi Jamiego Fahy’ego słabsze zyski przedsiębiorstw mogą wywierać presję na giełdę ze względu na rosnącą inflację i nadchodzące podwyżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej USA. Jak donosi Yahoo! Finanse, nota badawcza Citi skierowana do klientów stwierdza:

„Zasadniczo, pomimo obaw o recesję, oczekiwania dotyczące zysku na akcję na lata 2022/2023 prawie się nie zmieniły”.

Krótko mówiąc, bank inwestycyjny spodziewa się, że pogarszające się warunki makroekonomiczne zmniejszą zyski przedsiębiorstw, a co za tym idzie, skłonią inwestorów do niższej wyceny aktywów giełdowych.

Według Jeremy’ego Granthama, współzałożyciela i głównego stratega inwestycyjnego GMO, „powinniśmy dość szybko znaleźć się w pewnego rodzaju recesji, a marże zysku z prawdziwego szczytu mają długą drogę do spadku”.

Ponieważ korelacja z S&P 500 pozostaje niewiarygodnie wysoka, inwestorzy Bitcoin obawiają się, że potencjalny spadek na giełdzie nieuchronnie doprowadzi do ponownego testu poziomu 28 000 USD.

Wskaźnik korelacji waha się od minus (-1), co oznacza, że ​​wybrane rynki poruszają się w przeciwnych kierunkach, do plus (+1), co odzwierciedla idealny i symetryczny ruch. Rozbieżność lub brak relacji między dwoma aktywami będzie reprezentowana przez 0.

Obecnie 30-dniowa korelacja S&P 500 i Bitcoin wynosi 0,88, co jest normą od kilku miesięcy.

Zakłady opcyjne niedźwiedzi są otwierane przeważnie na poziomie poniżej 31 000 $, czyli przewidują, że w dniu wygaśnięcia opcji kurs BTC będzie właśnie poniżej tego poziomu. Tylko wtedy zarobią.

Kurs Bitcoina powyżej 31 000 USD 30 maja zaskoczył, ponieważ tylko 20% opcji sprzedaży (sprzedaży) z 3 czerwca zostało umieszczonych powyżej tego poziomu cenowego.

Byki na Bitcoinie mogły zostać oszukane przez ostatni test odporności na 32 000 $, a ich zakłady na wygaśnięcie opcji za 825 milionów dolarów idą aż do 50 000 $.

Szerszy obraz, przy użyciu współczynnika call-to-put 0,77, pokazuje więcej niedźwiedzich pozycji na opcjach, ponieważ opcje sprzedaży (put) mają wartość 465 milionów dolarów w porównaniu z opcjami kupna o wartości 360 milionów dolarów. Niemniej jednak, ponieważ cena Bitcoina wynosi obecnie około 30 000 USD, część niedźwiedzich opcji prawdopodobnie stanie się bezwartościowa.

Jeśli cena Bitcoina utrzyma się powyżej 31 000 USD o godzinie 8:00 UTC 3 czerwca, dostępne będą tylko opcje sprzedaży (sprzedaży) o wartości 90 milionów USD. Taka różnica będzie miała miejsce, ponieważ prawo do sprzedaży Bitcoina po cenie 31 000 USD nie będzie możliwe do zrealizowania, jeśli w momencie wygaśnięcia opcji BTC będzie handlowany powyżej tego poziomu.

Byki mogą zgarnąć 160 milionów dolarów zysku

Poniżej znajdują się cztery najbardziej prawdopodobne scenariusze oparte na aktualnej akcji cenowej. Liczba kontraktów opcyjnych dostępnych 3 czerwca dla instrumentów call (bull) i put (bear) jest zróżnicowana w zależności od ceny wygaśnięcia. Nierównowaga sprzyjająca każdej ze stron stanowi zysk teoretyczny:

Od 29 000 USD do 30 000 USD: 1100 opcji kupna w porównaniu do 5100 opcji sprzedaży. Wynik netto faworyzuje niedźwiedzie o 115 mln USD.

Od 30 000 do 32 000 USD: 4400 opcji kupna w porównaniu do 4000 opcji sprzedaży. Wynik netto jest równoważony pomiędzy instrumentami call (buy) i put (sell).

Od 32 000 do 33 000 USD: 6600 opcji kupna w porównaniu do 1600 opcji sprzedaży. Wynik netto faworyzuje byki do 160 mln dolarów.

Od 33 000 do 34 000 USD: 7600 opcji kupna w porównaniu do 800 opcji sprzedaży. Byki zwiększają swoje zyski do 225 milionów dolarów.

Szacowanie uwzględnia opcje kupna stosowane w zakładach byczych, a opcje sprzedaży wyłącznie w transakcjach neutralnych do bessy. Mimo to to nadmierne uproszczenie pomija bardziej złożone strategie inwestycyjne.

Niedźwiedzie mają mniejszą marżę wymaganą do stłumienia ceny Bitcoina

Niedźwiedzie na Bitcoinie muszą wywrzeć nacisk na cenę poniżej 30 000 USD 3 czerwca, aby zapewnić zysk w wysokości 115 mln USD. Z drugiej strony, najlepszy scenariusz dla byków wymaga pchnięcia ceny powyżej 33 000 $, aby zwiększyć ich zyski do 225 mln $.

Jednak niedźwiedzie na Bitcoinie miały 289 milionów lewarowanych krótkich pozycji zlikwidowanych 29 maja, zgodnie z danymi Coinglass. W związku z tym mają mniejszy margines wymagany do obniżenia ceny w krótkim okresie.

Mając to na uwadze, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest remis, powodujący, że cena Bitcoina zbliży się do 31 000 USD przed wygaśnięciem opcji 3 czerwca.

Czy tak będzie ? Kilka godzin i się przekonamy.

Może Cię zainteresuje:

Komentarze