Nowe kłopoty Ethereum. Rośnie ryzyko centralizacji i zainteresowanie FED.

Merge Ethereum. Miały być spektakularne wzrosty. A wyszło spektakularne… nic? Z perspektywy kilku dni wydaje się, że w krótkoterminowej perspektywie wpływ Merge był marginalny i kryptowaluta po prostu kontynuuje spadki. Na horyzoncie pojawiają się nowe kłopoty.

Ryzyko centralizacji rośnie

Decentralizacja to jedna z przewag, jakie mają mieć kryptowaluty nad tradycyjny systemem finansowym. Chociaż warto zauważyć, że pojawiają się liczne dane, które wskazują, że decentralizacja kryptowalut to pięknie brzmiące hasło, jednak ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Warto przytoczyć tu czerwcowy raport DARP-a, o którym znajdziesz więcej informacji w tym artykule.

Po Merge pojawiło się wiele danych wskazujących, że duża część kryptowaluty jest przypisana do ograniczonej liczby adresów. Profil Sentiment na Twitterze zwraca uwagę, że 46,15 węzłów uruchomionych w nowej sieci można przypisać dwóm adresom:

https://twitter.com/santimentfeed/status/1570339602346684416

Problem skomentował Ryan Rasmussen. Twierdzi on, że większość bloków została zbudowana przez dwa adresy należące do Lido i Coinbase. Uważa, że nie jest to idealne rozwiązanie, zwłaszcza, że jeden z tych dostawców jest scentralizowanym dostawcą usług.

Z kolei Martin Köppelmann zauważa, że top 7 adresów kontroluje ponad dwie trzecie sieci Ethereum:

https://twitter.com/koeppelmann/status/1570438784591822848

Jednocześnie zwraca on uwagę, że BitCoin mierzy się z podobnymi problemami:

https://twitter.com/koeppelmann/status/1570445314456264704

Wczoraj pojawiły się informacje o tym, że ponad 80% bloków zostało zbudowanych przez Flashbots. Jest to scentralizowana jednostka, która działa na zasadzie przekaźnika dostarczającego bloki. Dane z MevBoost wskazują na to, że obecnie jest 7 aktywnych przekaźników. Jednak większość transakcji obsługiwana jest przez Flashbots.

To zwiększa nie tylko ryzyko centralizacji, ale także podatność na awarię. Jeśli dojdzie do awarii we FlashBots, to ta będzie miała znaczny wpływ na cały ekosystem.

Ethereeum pod lupą FED?

Oliwy do ognia dodał także Gary Gensler – przewodniczący SEC. Dał on do zrozumienia, że kryptowaluty opierające się o mechanizm Proof of Stake zostaną uznane za papiery wartościowe. Według Genslera konieczność obstawienia tokenów w celu uzyskania rentowności pasuje do modelu biznesowego wspólnego z aktywami.

Pomimo że Gensler nie powiedział wprost o Ethereum, to opis pasuje do mechanizmu proof-of-stake, który aktualnie wykorzystuje druga największa kryptowaluta.

Dlaczego ta wypowiedź ma tak duże znaczenie? W USA trwa obecnie debata czy kryptowaluty mają być traktowane jako papiery wartościowe, czy też towary. Różnica może wydawać się mało znacząca, jednak znacząco wpływa na rynek krypto. Papiery wartościowe podlegają pod SEC i są znacznie bardziej regulowane niż towary podlegające pod CFTC.

Sprawdź również

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx