Opadł kurz po Merge… Zamiast wzrostów są spadki. Dlaczego?

18 633

Jedno z największych wydarzeń w historii kryptowalut dobiegło końca. Wczoraj Ethereum przeszło na mechanizm proof-of-stake. Merge to bez wątpienia nowy rozdział w historii kryptowalut. Entuzjaści wierzyli, że zmiana wpłynie także na kurs ETH. Jednak opadł kurz i po chwilowych wzrostach nastąpiło zderzenie z rzeczywistością. To było wyjątkowo bolesne. Spadek o ok. 10%, zamknięcie dnia poniżej 1500 USD i osiągnięcie najniższych wartości od 30 sierpnia.

Co poszło nie tak? W zasadzie to nic – Merge zakończył się sukcesem. Przyczyna spadków wydaje się znacznie prostsza.

Sytuacja rynkowa nie sprzyja wzrostom Ethereum

Kilka dni przed Merge zostały opublikowane dane o CPI w USA. Pomimo że inflacja spada, to odczyty były wyższe, niż oczekiwał rynek. To wywołało spadki, nie tylko kryptowalut, ale także tradycyjnych instrumentów finansowych m.in. indeksu S&P 500.

Niedźwiedzie nastroje może pogłębiać sierpniowa wypowiedź prezesa FED o tym, że nie zamierza on zmienić polityki podnoszenia stóp procentowych, dopóki nie zostaną osiągnięte cele inflacyjne. Dla przypomnienia cel inflacyjny w USA wynosi 2%, a obecnie Stany Zjednoczone mierzą się z ponad 8% inflacją

Rynek drży w strachu przed kolejnymi podwyżkami stóp procentowych. Pojawiają się głosy, że podwyżka może wynieść nawet 100 punktów bazowych:

Jednak dane z portalu BusinessToday.In wskazują na to, że większość ekonomistów (44 z 72) przewiduje podniesienie stopy procentowej o 75 punktów bazowych.

Takie warunki nie sprzyjają wzrostom, co widać nie tylko w cenach ETH, ale również Bitcoina. Ten znów spadł poniżej 20 000 USD. Na rynku utrzymują się niedźwiedzie nastroje i dopóki sytuacja makroekonomiczna nie ulegnie znaczącej poprawie, to ciężko mówić o stabilnych i dużych wzrostach.

Natomist długoterminowy wpływ Merge na cenę pozostaje zagadką. Jednak nie brakuje entuzjastów. Do tej grupy możemy zaliczyć m.in. Rekt Capital:

Uważa on, że Merge to będzie opóźniony katalizator, który będzie wpływał na cenę w długoterminowej perspektywie.

Ponadto warto pamiętać, że mechanizm proof-of-stake jest znacznie mniej energochłonny. Ethereum staje się dzięki temu bardziej “zielone”, a to z kolei zwiększa jego atrakcyjność dla instytucji, czy też korporacji.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze