Stało się! Merge Ethereum zakończone sukcesem. Jak zareagował rynek?

10 645

W końcu, po miesiącach oczekiwań nadszedł Merge Ethereum. Obowiązuje mechanizm proof-of-stake. Jak na to wydarzenie zareagował rynek i społeczność krypto?

Tym samym kończy się pewien etap w historii kryptowalut i zaczyna nowy rozdział. Jest to bez wątpienia jedno z największych przedsięwzięć w historii blockchain – należy pamiętać, że Ethereum to druga co do wielkości kryptowaluta.

Według portalu CoinDesk wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Transmisję „Ethereum Mainnet Merge Viewing Party” na YouTube oglądało 41 000 osób. Podczas prezentacji mogliśmy obserwować nie tylko czekanie na moment, w którym sieć przechodziła z mechanizmu proof-of-work na proof-of-stake, ale także prezentację nowych możliwości, które daje proof-of-stake.

Ponadto wraz z Merge Ethereum należy pożegnać górników. Nowy mechanizm zastępuje górników walidatorami. Przypominamy, że żeby zostać walidatorem, trzeba posiadać co najmniej 32 ETH i wysłać je na adres sieci, gdzie nie można ich kupić ani sprzedać. 

W momencie pisania tego artykułu, a właściwie zdania (obecnie cena ETH zmienia się dynamicznie) zakup 32 ETH to koszt ok. 52 000 USD, czyli niemal 250 000 zł.

Według niektórych szacunków mechanizm proof-of-stake ma zmniejszyć zużycie energii o 99,9%. Według CoinDesk to tak jakby cała Finlandia wyłączyła sieć elektryczną.

Z kolei Tim Beiko (twórca Ethereum Foundation) mówi, że zużycie energii przez mechanizm proof-of-stake jest minimalne i porównuje to do uruchomienia aplikacji na MacBooku.

Jak zareagował rynek na Merge Ethereum?

Osoby, które spodziewały się wzrostów o dziesiątki, albo setki procent z pewnością będą zawiedzione. W godzinie Merge możemy obserwować czerwoną świecę z długimi knotami.

Obecnie za nią formuje się zielona świeca:

Kurs Ethereum przed i po Merge, wykres 1h Źródło: Trading View

Wahaniom prawdopodobnie towarzyszą emocje związane z Merge. Niektórzy analitycy już próbują przewidzieć ruchy rynku. Il Capo of Crypto uważa, że cena może dobić nawet do 1800-1900 USD:

Pytanie o to, jak Merge wpłynie długoterminowo na cenę ETH pozostaje otwarte. Niektórzy uważają, że zostanie wywołany szok podażowy i tym samym cena ETH wzrośnie. Jednak nie brakuje głosów twierdzących, że przejście na mechanizm proof-of-stake nie będzie na tyle silnym wydarzeniem, żeby w najbliższym czasie zmienić trend.

Z pewnością zmianie trendu nie nie sprzyja sytuacja makroekonomiczna m.in. inflacja i rosnące stopy procentowe. Dlatego należy zachować spokój podczas inwestycji, a na razie cieszyć się, że Merge zakończył się sukcesem.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze