„Nowa Libra”, nowy whitepaper | Nie będzie jednej, globalnej waluty cyfrowej

Stowarzyszenie Libra wycofuje się ze swoich pierwotnych planów wprowadzenia wspólnej globalnej waluty cyfrowej. Teraz będzie wiele wersji. „Nowa Libra” = nowy whitepaper. Co z tego wynika?

Libra została zaprezentowana w czerwcu zeszłego roku i reklamowana jako pojedynczy stablecoin, który będzie wspierany przez koszyk walut fiducjarnych. Obiecywano dotarcie do „świata bez banków” poprzez wykorzystanie bazy ponad dwóch miliardów bazy aktywnych użytkowników miesięcznie (Facebook).

Wiele jednak zmieniło się, gdy Librze zaczęły przyglądać się organy regulacyjne. Wiele z nich zwróciło uwagę na potencjalne zagrożenia natury prawnej, które znalazły się w projekcie giganta światowych social mediów. Ostatecznie nawet sam Mark Zuckerberg nie był w stanie przekonać przedstawicieli amerykańskiej Izby Reprezentantów co do tego, że Libra może stać się narzędziem przeciwwagi dla projektu chińskiej, narodowej waluty cyfrowej.

Zmiany w Libra

Zamiast być jedną cyfrową walutą, Libra przedstawia się teraz jako cyfrowa sieć płatności obsługująca wiele cyfrowych monet Libra powiązanych z innymi walutami.

Nowe podejście Libry jawi się jako próba uspokojenia organów regulacyjnych, a jednocześnie stanowi odstępstwo od podstawowych zasad innych projektów blockchain. Libra rezygnuje z „przyszłego przejścia na system bez uprawnień, przy jednoczesnym zachowaniu jego kluczowych właściwości ekonomicznych”.

Nowy plan zakłada zbudowanie sieci opartej na wielu stablecoinach w jednej walucie.

„Umożliwi to osobom i firmom w regionach, w których lokalne waluty mają stablecoiny z jedną walutą w sieci Libra, bezpośredni dostęp do stablecoinów w swojej walucie. Każdy stablecoin w jednej walucie będzie w pełni zabezpieczony przez rezerwę, która będzie składać się z gotówki lub ekwiwalentów gotówki i krótkoterminowych rządowych papierów wartościowych denominowanych w tej walucie. Mamy nadzieję współpracować z organami nadzoru, bankami centralnymi i instytucjami finansowymi na całym świecie, aby z czasem zwiększyć liczbę stablecoinów jednowalutowych dostępnych w sieci Libra”.

Wielowalutowa Libra

Jeśli chodzi o wielowalutowość Libra, będzie ona działać w ten sposób, że gdy użytkownik kupi, wyśle ​​lub otrzyma Libra, to faktycznie przeprowadzi transakcje stablecoinami, które są zabezpieczone między innymi przez dolary amerykańskie, euro i funty brytyjskie.

„LBR nie będzie odrębnym aktywem cyfrowym odmiennym od jednowalutowych stablecoinów. W ramach tej zmiany ≋LBR będzie po prostu cyfrowym kompozytem niektórych stablecoinów z jedną walutą dostępnym w sieci Libra. ”

Kontrola i bezpieczeństwo

Jeśli chodzi o rolę Stowarzyszenia i jego zdolność do kontrolowania sieci:

„Uważamy, że możliwe jest odtworzenie kluczowych właściwości ekonomicznych systemu bez uprawnień poprzez otwarty, przejrzysty i konkurencyjny rynek usług sieciowych i zarządzania, przy jednoczesnym zachowaniu należytej staranności członków i podmiotów weryfikujących, która jest nieodłączną częścią systemu, na który udzielono zezwolenia”.

Pomimo powrotu do pierwotnego planu, Libra zainicjowała ogólnoświatowe dyskusje wśród rządów i banków centralnych. Ostatnie tygodnie pokazały wzmożone wysiłki wielu państw świata nakierowane na rzecz wprowadzenia cyfrowej waluty wspieranej przez bank centralny.

Z nową wersją manifestu Libra możecie zapoznać się tutaj.

Komentarze