Bitcoin spada o blisko 800$ w godzinę | Altcoiny nurkują razem z BTC

Bitcoin zanurkował niespodziewanie o około 800 $ i to zaledwie w ciągu godziny. Razem z nim spadło w tym czasie blisko piętnaście z dwudziestu największych aktywów cyfrowych wg kapitalizacji rynkowej. Rynek odnotował średnie spadki kryptowalut w wymiarze 5% i więcej.

W chwili pisania tego tekstu sytuacja na rynku kryptowalut przedstawia się następująco:

spadki kryptowalut
kursy topowych kryptowalut od CoinMarketCap

Spadek cen rozpoczął się około 21:45 UTC, kiedy w przeciągu godziny Bitcoin stracił 800 $. Na Bitmex’ie doszło do masowej likwidacji pozycji długich na bitcoinie. Chodzi o pulę kontraktów o wartości większej, niż 100 milionów dolarów. Joe Vezzani, założyciel społecznościowej platformy analityki kryptowalut LunarCRUSH napisał na Twitterze:

A oto potwierdzenie słów Vezzani’ego na podstawie danych od Skew Markets:

bitmex likwidacje
źródło: Skew

Cięcie!

Spadki cen spowodowały znaczną redukcję ilości zarówno otwartych długich, jak i otwartych krótkich pozycji na Bitfinex.

Jeszcze kilka dni temu rynek testował nowe szczyty w kontekście longów. W przeciągu niespełna 60 minut spadły one spadły one o prawie 5% z 45 190 do 42 965.

Tymczasem liczba otwartych krótkich pozycji spadła o 6,4% 12 675 do 11 860. Spadek pojawił się po bliski sześciotygodniowej, nieprzerwanej fali wzrostów ich ilości.

Spadki kryptowalut | W ciągu ostatniej doby, 87 ze 100 najlepszych coinów straciło na wartości

Spadek wyceny BTC pociągnął za sobą większość rynku. Siedem z dziesięciu największych alternatywnych kryptowalut pod względem kapitalizacji odnotowało straty między 6% a 8% w skali ostatnich 24 godzin.

W chwili pisania tego tekstu Tezos (XTZ) i Chainlink (LINK) są jedynymi wiodącymi kryptowalutami, które osiągnęły lepsze wyniki niż BTC w ciągu ostatniego dnia. Podczas gdy LINK spadł obecnie o prawie 3%, XTZ jest jedynym rynkiem wśród 19 najlepszych, które odnotowało 24-godzinny wzrost – obecnie wzrost o 4,2%.

60 mln nowych USDT ze skarbca Tether

Niektórzy analitycy kryptowalutowi spekulują, że spadki mogą być związane z nowowybitymi USDT o wartości 60 milionów USD, co miało miejsce kilkanaście godzin temu.

Co ciekawsze, „emisja” nowych USDT odbyła się około godzinę przed zamknięciem platformy Binance na sześć godzin nieplanowanej przerwy technicznej. Kilka dni temu pojawiły się również doniesienia o tym, jakoby Binance miało cierpieć na braki USDT, które stosuje aby zabezpieczać swoje nowe produkty.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze