Na łeb, na szyję: Bitcoin pogłębia spadek w kierunku 40 000 USD

5 150

Cena bitcoina spadła dziś rano do 41 000 USD. Rosną obawy o losy kluczowego wsparcia na poziomie 40 000 USD.

7 stycznia 2021 r. około godziny 4 rano cena bitcoina zaczęła znowu spadać. Po wczorajszym obsunięciu ceny do 43 000 USD król kryptowalut zanotował blisko 5% spadek w interwale ostatnich 24 godzin i prawie 20% w skali minionych dwóch tygodni (Coingecko).

cena btc
BTC/USD (1H); źródło: link

BTC doświadczył aktualnie największego spadku od września 2021, kiedy wymiar spadków obejmował ścieżkę od 52 000 do nieco ponad 40 000 USD za monetę. W obliczu odzwierciedlenia tej sytuacji wielu traderów może zastanawiać się, co będzie dalej?

Strach, chciwość i likwidacje

Według wskazań indeksu strachu i chciwości, na rynku BTC/USD panuje aktualnie ekstremalny strach. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji Coinglass raportował blisko 500 000 USD w likwidacjach na przestrzeni minionej doby. Lwia część wartości zlikwidowanych pozycji traderskich (blisko 300 000 USD) miałą miejsce w ciągu zaledwie 4 godzin

Czy to już rynek niedźwiedzia?

Wraz z początkiem nowego roku bitcoin nie miał dobrej passy, jeżeli chodzi o cenę. Wielu uczestników rynku BTC zastanawia się, czy po hossie, która wyniosła kryptowalutę do ostatniego ATH na poziomie 69 000 USD, nadszedł czas trendu spadkowego (przynajmniej lokalnie w trendzie wzrostowym).

Jak mawia klasyk: kupuj, gdy leje się krew. Z rady tej zdał się skorzystać trzeci największy wieloryb bitcoin, który w czasie dzisiejszego pogłębiania się spadków zdecydował się na zakup 551 bitcoinów.

Clue obecnej sytuacji rynkowej zdaje się przedstawiać poniższa wymiana zdań:

Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze