Bitcoin już nigdy nie wróci do 69 000 USD?

6 097

Co na temat spadków ceny bitcoina mają do powiedzenia takie postacie, jak CryptoWhale, PlanB czy Peter Schiff?

Bitcoin spotyka się z dużą krytyką ze strony sceptyków, którzy zwracają uwagę na możliwe kłopoty, z którymi może zmierzyć się kryptowaluta. Niezbyt udany początek roku daje szerokie pole do krytyki, z którego wielu (znanych i mniej znanych) krytyków BTC zdaje się korzystać bez zbędnego skrępowania.

CryptoWhale, na przykład, wyraził się tak:

„Niepopularna opinia: Bitcoin jest na wczesnym etapie brutalnej bessy i już nigdy nie przekroczy rekordowych szczytów.”

i dalej:

Bitcoinowcy, którzy nie stracili wiary we wzrosty, z pewnością nie zgodzą się z tezą postawioną przez kontrowersyjnego skądinąd influencera. Spencer Schiff, 19-letni zwolennik BTC, syn popularnego zwolennika złota i bitcoinowego krytyka Petera Schiffa, odpowiedział, że nawet jego ojciec nie miałby tak niedźwiedzich oczekiwań co do BTC.

Co ciekawe, już 3 stycznia Peter Schiff zabrał głos na Twitterze obwieszczając (3 stycznia) swoim 616 000 obserwatorom, że niepowodzenie bitcoina w zakresie próby podniesienia ceny powinno być dla rynku co najmniej niepokojące:

„Bitcoin i inne aktywa wysokiego ryzyka nie zdołały dziś zwyżkować. Powinno to być głównym zmartwieniem byków. Jeśli spekulanci woleliby umieścić swoje coiny gdzie indziej, a konserwatywni inwestorzy trzymaliby się z daleka, któż mógłby kupić bitcoina? Dzisiejsi HODLerzy są prawdopodobnie jutrzejszymi bagholderami.”

Kiedy nowe szczyty BTC?

Mnóstwo analityków nie zgadza się jednak z twierdzeniem, jakoby bitcoin wyznaczył już maksymalny szczyt swojej ceny. Poziomem, który (w nadziei wielu ludzi) kryptowaluta miałaby przebić z wielką pompą, jest oczywiście magiczne i od dawna wyczekiwane 100 000 USD.

PlanB, który przez większą część 2021 roku zdawał się nie tracić nadziei, niedawno zaczął lekko wahać się odnośnie perspektyw bitcoina:

Nie wiadomo, jak nisko mogłaby sięgnąć kolejna fala pogłębiająca spadki. I na odwrót: trudno wyrokować, kiedy BTC mógłby pokusić się o wyznaczenie nowego ATH. Wielu aktywnych propagatorów, takich jak chociażby Nayib Bukele czy Antoni Trenchev mocno wierzą, że cena 100 000 dolarów za jednego bitcoina jest możliwa do osiągnięcia i to całkiem niedługo.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze