Bitcoin zanurkował do 43 000 USD | Co dalej z ceną BTC?

Po kilkunastu dniach niemałego napięcia i oczekiwań inwestorów odnośnie wzrostów, cena bitcoina spadła poniżej 43 000 dolarów.

Sytuacja na wykresie króla kryptowalut odzwierciedliła obraz wydarzeń rozgrywających się na rynkach akcji. Zaczęły one spadać w dosłownie kilka minut po zamknięciu posiedzenia Rezerwy Federalnej, na której potwierdzono gotowość regulatora do zmniejszania swojego bilansu i stopniowego podnoszenia stóp procentowych w 2022 roku.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, głębokość spadku ceny BTC w perspektywie ostatnich 24 godzin utrzymywała się na poziomie ok. 6,6% (Coingecko). Sam impuls spadkowy, sprowadzający cenę do 42 000 USD, pociągnął za sobą kaskadę likwidacji, która, w okresie krótszym niż godzina, sięgnęła 222 milionów USD.

Oto jak w chwili publikacji przedstawiała się sytuacja na wykresie BTC/USD:

bitcoin 43 000
Kurs BTC/USD (interwał 1H); źródło: link

Co dalej z ceną bitcoina?

Zobaczmy, co analitycy kryptowalut mówią o ostatnim spadku ceny BTC i co może nastąpić w nadchodzących tygodniach, gdy polityka dodruku pieniądza przez Fed dobiegnie końca, a stopy procentowe zaczną rosnąć.

Zapowiedź Fed w kontekście potencjalnej przyszłości bitcoina została wzięta na warsztat przez Rekt Capital, który opublikował poniższy wykres podkreślający „wiele podobieństw między aktualnym zakresem BTC teraz a w maju 2021 r.”, kiedy to na skutek spadków cen, z rynku kryptowalut wyparowało ok. 150 miliardów dolarów:

bitcoin wykres
Wykres BTC/USD (interwał 1W); źródło: Twitter

Rekt Capital napisał:

„W obydwu przypadkach BTC skonsolidowało się w ramach dwóch byczych EMA (tj. zielonej 21-tygodniowej i niebieskiej 50-tygodniowej EMA). Jeśli historia miałaby się powtórzyć, może dojść do kapitulacji, w której BTC na krótko odchyli się poniżej niebieskiej 50 EMA.”

BTC musi odzyskać 46 000 USD

Bardziej dogłębne spojrzenie na price action z maja zostało przedstawione przez Michaëla van de Poppe, który opublikował poniższy wykres szczegółowo opisujący zachowanie BTC podczas ostatniego gwałtownego spadku rynku.

bitcoin poppe
wykres BTC/USD (interwał 4H); źródło: Twitter

Van de Poppe napisał:

„Scenariusz spadku poniżej 46 000 USD jest jak najbardziej realny. Powstaje pytanie, czy rynek zabierze teraz płynność i wróci z powrotem powyżej 46 000 USD? W takim razie mielibyśmy dołek.”

Jeśli cena BTC nie wybije się powyżej 46 000 USD, na rynku może pojawić się wydłużony okres bessy, który może spowodować powrót BTC nawet do poziomu 30 000 USD.

Scenariusz, przed którym stoi obecnie rynek, został przedstawiony na poniższym wykresie opublikowanym przez tradera opcji i użytkownika Twittera o nicku Nunya Bizniz.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze