Mike Novogratz jest spokojny o przyszłość Bitcoina

Założyciel i SEO Galaxy Digital Mike Novogratz ze spokojem przygląda się trwającym obecnie spadkom. Według niego kurs Bitcoina przez cały czas utrzymuje się na dobrym poziomie… przynajmniej do momentu, w którym nie spadnie poniżej 40 000 dolarów.

Novogratz uważa, że zwiększone zainteresowanie Bitcoinem ze strony instytucji to dodatkowy argument przemawiający za tym, aby zachować spokój.

Nie słabną bycze nastroje

Mike Novogratz jest tym samym kolejnym znanym inwestorem, który zdaje się nie przejmować spadkami. W wywiadzie, jakiego udzielił dzisiaj dla CNBC, wypowiedział się między innymi o instytucjach i klientach korporacyjnych. Przyznał, że jedyne co zaobserwował w związku ze spadkami, to ich zaangażowanie i aktywność:

„I see nothing but engagement and activity from our investing clients and our corporate clients”.

Dobra kondycja rynku kryptowalut

O dobrej kondycji rynku kryptowalut w krótkim terminie można zdaniem Novogratza mówić do momentu, w którym kurs BTC będzie się utrzymywał powyżej 40 000 dolarów. Dla ETH inwestor wskazał granicę 2800 dolarów.

„Very important levels to watch” are $40,000 for Bitcoin and $2,800 for Ethereum’s coin, Ether (ETH). As long as those hold, I think the market’s in good shape”.

Związany z kryptowalutami milirader przyznał również, że chociaż na obecne spadki mogły wpłynąć wiadomości na temat chińskiego giganta nieruchomości (Coraz więcej obaw związanych z Evergrande), to jednocześnie ostatnimi czasy można było zaobserwować duże wzrosty. Tym samym spadki uważa za zdrową korektę, która prędzej czy później musiała mieć miejsce.

„I think the market got itself a little too long — the China news scared people”.

Czy warto sugerować się opiniami Mike’a Novogratz?

Miliarder już kilka lat temu prognozował, że najstarsza kryptowaluta osiągnie 10 000 USD przed końcem 2018 roku (Mike Novogratz: Bitcoin osiągnie 10000$ do końca roku). W czerwcu tego roku zasugerował natomiast, że czas przestawić się z BTC na SATS. Dodatkowo Novogratz nie jest teoretykiem, ale aktywnym inwestorem (miliarder ujawnia, że 10% jego majątku jest w Bitcoinach).

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze