Czas przestawić się z BTC na SATS

13 461

Coinmarketcap zainicjował listing Satoshi. 1 SATS jest odpowiednikiem 0,00000001 BTC. Mike Novogratz uważa, że nadszedł czas, aby przejść na Satoshi (SATS), ponieważ cena bitcoina wydaje się dla niektórych inwestorów „zbyt wysoka”.

Serwis śledzący kursy kryptowalut Coinmarketcap włączył do wachlarza zestawień bitcoinową jednostkę Satoshi (SATS).

Według Glassnode, w posiadaniu „sat stakerów”, którzy mają w swoich portfelach mniej niż 1 BTC stanowi aktualnie 5,25% podaży w obiegu.

Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, Satoshi (SATS) zajmuje obecnie 5694 miejsce w rankingu CoinMarketCap z wyceną 0,0005787 USD lub 0,00000001 BTC:

satoshi
źródło: CoinMarketCap

Mike Novogratz: Może nadszedł czas, aby przejść na Satoshi?

Pomysł wprowadzenia satoshi dla traderów i inwestorów BTC podsunął wczoraj CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz.

Według Novogratza zbyt wiele osób postrzega bitcoina jako kryptowalutę zbyt drogą, a przejście na najniższy nominał ma zminimalizować przekonanie, że BTC jest poza zasięgiem zwykłego inwestora.

Przy obecnej wartości 0,0005787 USD, jeden Satoshi przedstawia obraz niedrogiego bitcoina, jako że 1 SATS jest wyceniany niżej niż dolar. Ten sam 1 dolar odpowiada w przybliżeniu 1710 Satoshi (SATS).

Mike Novogratz rzucił wyzwanie prezesom Binance, Coinbase, FTX i Coinbase, pytając, kto z nich jako pierwszy wprowadzi Satoshi (SATS) do notowań:

Inwestorzy posiadający mniej niż 1 Bitcoin nadal trzymają swoje środki

Zgodnie z niedawną analizą analityków Glassnode, inwestorzy posiadający mniej niż 1 bitcoin trzymali swoje zasoby od początku 2018 roku do chwili obecnej. Ta kategoria inwestorów posiada teraz 5,25% krążącej podaży BTC:

„Akumulacja bitcoinów przez „sat stackerów” utrzymuje się na stabilnym poziomie już od wielu lat. Adresy posiadające mniej niż 1 BTC posiadają teraz 5,25% krążącej podaży $ BTC. Jak dotąd nie widzieliśmy takiego impulsu FOMO, jak w 2017 roku.”

satoshi
źródło: Glassnode

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze