Kluczowa decyzja w sprawie ETF ProShares

2 043
Niecały miesiąc temu amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odroczyła swoją  decyzję w sprawie funduszu inwestycyjnego typu ETF Bitcoin’a VanEck / SolidX firmy Cboe. Rozpatrywanie kolejnego wniosku, urzędnicy amerykańskiego organu nadzoru rynku papierów wartościowych, zgodnie z regulaminem muszą zakończyć do czwartku 23 sierpnia 2018 r., przedstawiając tym samym decyzję w sprawie funduszy ETF ProShares Bitcoin ETF i funduszu ETF ProShares Short Bitcoin. Wnioski o założenie powyższych funduszy ETF złożono do SEC w grudniu 2017 r.

Fundusze, o których mowa, opierają się na kontraktach terminowych typu Bitcoin, a nie na fizycznym posiadaniu samej waluty. Innymi słowy, wartość ETF będzie określona przez kontrakty futures bitcoin, którymi handluje się na CME lub Cboe Futures Exchange.

Pierwszy wniosek ProShares o założenie ETF opartego na kontraktach futures został przedłożony SEC we wrześniu 2017 r. Jednak w tamtym okresie rynek kontraktów terminowych na Bitcoinie był bardzo młody i nie można było zagwarantować, że rynek handlu kontraktami futures bitcoin utrzyma się lub, co więcej, będzie się rozwijał. Z tego powodu, ProShares Trust wycofał wcześniej złożony wniosek, składając oficjalne zawiadomienie w tej sprawie 19 grudnia 2017r.

Decyzja w sprawie ETF ProShares, która zapadnie w czwartek 23 sierpnia 2018 r. może okazać się kluczowa dla wielu inwestorów. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywie prawdopodobnie zobaczymy silny wzrost kursu „cyfrowego złota”. Z kolei odrzucenie wniosku, przy obecnej koniunkturze może wywołać znaczące spadki.

Fundusz ETF mający pokrycie w Bitcoinie

Firmy VanEck i SolidX przedstawiły swoją propozycję na fundusz ETF mający pokrycie w realnych bitcoinach. Propozycja spotkała się z dużym poparciem środowiska kryptowalutowego, wywołując zainteresowanie społeczności, która przedłożyła ponad 250 komentarzy w tej sprawie na stronie internetowej SEC.

ETF w normalnych warunkach rynkowych będzie wykorzystywał środki dostępne na zakup bitcoina, przede wszystkim na rynkach poza giełdowych OTC, bez wykorzystania dźwigni finansowej lub przekroczenia odpowiednich limitów pozycji. Fundusz będzie ubezpieczony od kradzieży oraz ataków hackerskich, gwarantując pokrycie ewentualnych strat powstałych z tego tytułu.

Jeśli aplikacja VanEck SolidX zostanie rozpatrzona pozytywnie, inwestorzy będą mogli zakupić udziały w funduszu Trust o wartości około 25 bitcoinów.

Nadal możesz komentować ETF Bitcoin CBOE na stronie internetowej SEC

Do opublikowania komentarza na stronie internetowej SEC w odniesieniu do ETF  CBOE, VanEck i SolidX, istnieją 3 metody. Należy pamiętać, że numer pliku dla ETF CBOE BTC na stronie internetowej SEC to  SR-CboeBZX-2018-040.

 • Formularz online
 • Komentarze można przesyłać za pośrednictwem  tego linku
 • Wyszukaj  SR-CboeBZX-2018-040
 • I znajdź sekcję Prześlij komentarze
 • E-mail
 • Wyślij komentarz na adres  [email protected] .
 • Wiersz tematu wiadomości musi zawierać numer sygantury. Jest to liczba rozpoczynająca się od „S7-” lub „SR-„.
 • Jeśli dołączasz dokument, wskaż format lub używane oprogramowanie (np. PDF, Word Perfect, MS Word itp.), Aby utworzyć załącznik. Pamiętaj, że SEC przyjmuje teraz listy z komentarzami w formacie PDF. NIE SKŁADAJ załączników jako HTML, GIF, TIFF, PIF, ZIP lub EXE
 • Korzystanie z tradycyjnej Poczty

  Wyślij 3 kopie twojego listu z komentarzem do:

  Brent Fields, Sekretarzowa 
  Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 
  100 F Street, NE 
  Washington, DC 20549-0609„.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Komentarze