Kłopoty Anchor, short LUNA i spadanie z rowerka

7 188

W obliczu problemów z utrzymaniem rezerw, token protokołu Anchor leci na pysk. Spada również LUNA, której Rafał Zaorski wróży ostateczny upadek. Przy okazji, sam spada z rowerka. Przypadek?

Jakie problemy ma Terra (LUNA)?

Rezerwy protokołu Anchor zmierzają w kierunku wyczerpania z powodu braku zapotrzebowania na pożyczki. Przy zbyt wielu deponentach goniących za wysokimi zyskami i braku pożyczkobiorców, stopy procentowe Anchor wydają się nie do utrzymania.

Według danych Terra.Engineer, Anchor, flagowy protokół oszczędności ekosystemu Terra (LUNA), odnotował (w ciągu ostatnich siedmiu dni) spadek rezerw sięgający 37%. Od początku grudnia liczba Terra USD Stablecoin (UST) utrzymywana w smart kontrakcie „terra1tmnqgvg567ypvsvk6rwsga3srp7e3lg6u0elp8” spadła o ponad 50%. Na chwilę przygotowywania niniejszej publikacji pozostawało w nim nieco ponad 34,6 milionów UST.

Jeżeli chodzi o cenę, w ciągu ostatnich 30 dni ANC zanurkował o blisko 60%:

anchor luna
źródło: link

Jak działa Anchor?

W ramach protokołu oszczędności użytkownicy deponują za pośrednictwem swoich portfeli stablecoiny UST, z czego mają zarabiać do 20% (z ich kapitału korzystają pożyczkobiorcy, którzy płacą odsetki od kwoty pożyczki). Aby zapewnić pożyczkodawcy odzyskanie środkó w przypadku niewykonania zobowiązania, pożyczkobiorcy muszą zdeponować zabezpieczenie. Ponadto, Anchor blokuje otrzymane zabezpieczenia, aby generować nagrody dla deponentów.

Ilekroć następuje niedobór między dochodami generowanymi przez odsetki pożyczkobiorców, stakingiem zabezpieczeń i wydatkami na zysk wypłacanymi deponentom, Anchor musi wykorzystać wspomniane wcześniej rezerwy TerraUSD (UST), aby zrekompensować różnicę. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. W lipcu ubiegłego roku Terraform Labs wstrzyknął do protokołu 70 milionów UST, a jego wartość była stosunkowo stabilna. Zapewniono wówczas, że jest to jednorazowa akcja, która ma dać deweloperom czas na opracowanie nowych rodzajów zabezpieczeń:

terra luna anchor
źródło: link

Jednak w ciągu ostatnich 60 dni całkowita kwota depozytu wzrosła z 2,3 miliarda dolarów do 6,1 miliarda dolarów, podczas gdy całkowita pożyczona kwota wzrosła tylko z 1,2 miliarda do 1,5 miliarda dolarów.

Na rynkach bessy inwestorzy często uciekają z niestabilnych aktywów w poszukiwaniu stabilnych, takich jak protokoły oszczędnościowe o wysokiej rentowności. Jednak rosnąca rozbieżność między depozytami a wymiarem pożyczek w Anchor wywarła silną presję na jej rezerwy.

Jeśli tendencja będzie się utrzymywać, w nadchodzących miesiącach rezerwa może się wyczerpać. Aby uzyskać płynność lub znacznie obniżyć obiecaną stopę procentową Anchor, Terraform Labs musiałby wstrzyknąć kolejną porcję środków do protokołu.

rezerwa anchor
źródło: link

Short na Lunę | Czy LUNA upadnie?

Na fali problemów, z którymi boryka się Anchor, „cierpi” cały ekosystem Terra. Cena natywnego aktywa Terry spadła na przestrzeni ostatniego miesiąca o blisko 37% (48,1% od chwili wyznaczonego 27 grudnia ubiegłego roku ATH):

luna cena
źródło: link

Na spadek LUNA gra w dobrze wszystkim znany Rafał Zaorski. W opublikowanym wczoraj tweecie napisał:

Pod tweetem rozpętała się niemała burza. Jako, że nie chcemy stawiać się po żadnej stron tej sytuacji ani tym bardziej moderować ewentualnej dyskusji, zachęcam Was do zapoznania się z ich treścią i samodzielnej oceny sytuacji.

Jeżeli chodzi o samą sytuację protokołu Anchor, wypada zapoznać się również z długą listą argumentów, które w dniu wczorajszym wyartykułował Kamil Jarzombek:

Poprosiłem Panów Zaorskiego i Jarzombka o ustosunkowanie się do sprawy. Jak tylko otrzymam jakiekolwiek oświadczenie, niniejszy wpis zostanie o nie uzupełniony.

EDIT: Komentarz Rafała Zaorskiego

„Mam to gdzieś. Tweeta wrzuciłem z premedytacją, aby wywołać reakcję rynku.

Nie interesuje mnie to, że ktoś mnie z tego tytułu nie będzie lubił. Moim celem na koniec dnia jest liczenie zysku. Gdy mnie zdejmowali z YT zamykałem pozycję.

Jak powiedział Milton Friedman: „Nie ma darmowych obiadów”. 20% za nic? To po prostu musi upaść.”

Jaka jest Twoja opinia na temat sytuacji w Anchor? Kto usunął Rafałowi Zaorskiemu konto na YT? Czy to rzeczywiście robota „LUNAtyków” i „szkoleniowców”:)?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze