CFO Frog Nation to współzałożyciel upadłej giełdy Quadriga?

1 464

Czy za sytuacją na rynku Wonderland (TIME) stoi współzałożyciel upadłej giełdy Quadriga?

Cena tokena Wonderland (TIME) spadła w ciągu ostatnich 24 godzin o blisko 40%. Na przestrzeni ostatnich 30 dni TIME dał nura o ponad 90%. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji token wyceniany jest na nieco ponad 356 USD, co stanowi 96% spadku od czasu ATH odnotowanego w listopadzie ubiegłego roku na poziomie 10 063,72 USD.

wonderland time
źródło: link

Co się stało?

Wygląda na to, że projekt Wonderland Money Daniele Sestagalliego ma ogromne kłopoty. Pomimo faktu, że TIME spadało w towarzystwie większości rynku, „ucierpiało” zdecydowanie bardziej niż inni. Ale to nie wszystko.

W przypadku Wonderland użytkownicy stakowali TIME w zamian za MEMO, które wykorzystywane są następnie w charakterze zabezpieczenia, aby pożyczyć stablecoin MIM.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć zyski, posiadacze MEMO mogli wykorzystać swoje pożyczone tokeny MIM, aby kupić więcej MEMO, użyć ich jako zabezpieczenia, aby pożyczyć więcej MIM i powtórzyć ten proces wiele razy, zwiększając dźwignię z każdą kolejną pętlą. Jednak gdy dźwignia jest tak wysoka, niewielkie ruchy w dół ceny MEMO mogą doprowadzić do likwidacji.

Tokeny TIME są emitowane w oparciu o koszyk aktywów, który teoretycznie nadaje im pewną wartość wewnętrzną. Oznacza to, że gdyby cena TIME lub MEMO spadła poniżej ceny bazowej, protokół wykorzystałby aktywa skarbowe do odkupienia tokenów i przywrócenia ich „godziwej wartości”. Po lawinie likwidacji, kryjący się za pseudonimem @wSifu deweloper Wonderland, zobowiązał się wykorzystać środki ze skarbca do ponownego wykupienia MEMO na serwerze Discord w Wonderland.

CFO Frog Nation współzałożycielem Quadriga

Dla kontekstu: w 2019 r. świat obiegła informacja o tym, że giełda Quadriga jest winna klientom prawie 200 milionów dolarów zarówno w kryptowalutach, jak i w FIAT, przy czym kryptowaluty stanowią około 137 milionów dolarów. Te kryptowaluty były niedostępne, jak podała spółka, ponieważ zmarły założyciel i dyrektor generalny, Gerald Cotten, podobno utrzymywał większość zasobów giełdy w cold walletach i tylko on kontrolował prywatne klucze do swoich rachunków.

To jednak nie wszystko. Według raportu Bloomberga, który ukazał się 19 marca 2019 roku, współzałożyciel giełdy QuadrigaCX był w przeszłości skazany za wielokrotne przestępstwa. Co więcej, podczas zakładania razem z Gerald’em Cottenem platformy QuadrigaCX, używał nowego imienia i nazwiska. Micheal Patryn to w rzeczywistości Omar Dhanani – osoba zamieszana w działalność przestępczą na terenie Stanów Zjednoczonych. Zaraz po śmierci Gerald’a Cottena (spowodowanej komplikacjami związanymi z chorobą Crohn’a) z QuadrigaCX zginęły kryptoaktywa o wartości 145 milionów dolarów.

Co to ma wspólnego z Frog Nation?

Jak donosi zachxbt.eth, CFO Frog Nation, przedstawiający się na Twitterze jako @0xSifu to w rzeczywistości wspomniany wyżej Michael Patryn z upadłej Quadrigi:

Czy za sytuacją na rynku TIME stoi właśnie Patryn? Cóż, ze screenów z rozmowy zachxbt i Sestagalliego wynika, że jest to bardzo prawdopodobne:

Jak pisze @tayvano, Patryn jest typem osoby, która przez całe swoje dotychczasowe życie oszukiwała ludzi:

co więcej:

W toku całej sprawy pojawiły się dodatkowo obawy o SUSHI. Przypomnijmy, że Sushi zostało przejęte przez Frog Nation.

W razie pojawienia się nowych wątków w tej sprawie będziemy aktualizować wpis.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze