Kapitalizacja Ethereum jest większa niż Mastercard

Przebicie 3 000 USD za ETH przełożyło się na wzrost całkowitej kapitalizacji rynkowej drugiej najważniejszej kryptowaluty. Dzięki temu Ethereum wyprzedziło między innymi Mastercard.

Przy aktualnej cenie (3 090 USD) kapitalizacja rynkowa wynosi około 370 358 420 594 USD. Oznacza to, że projekt współtworzony przez Vitalika Buterina jest więcej wart niż Bank of America, który jest jednym z największych banków na świecie.

Ethereum wyprzedza największe instytucje finansowych

Według danych serwisu CompaniesMarketCap obecna kapitalizacja Bank of America to 347,51 miliardów dolarów. W przypadku giganta płatności Mastercard aktualna kapitalizacja utrzymuje się na poziomie 337,12 miliardów USD.

Jeżeli potwierdzą się przewidywania analityków, którzy zapowiadają dalsze wzrosty. Ethereum może wyprzedzić kolejne tradycyjne instytucje finansowe, a jednocześnie zbliżyć się do króla kryptowalut.

Porównanie kapitalizacji ETH, BTC i instytucji finansowych

Po tym, jak ETH wyprzedził Mastercard (zobacz również: Mastercard chce ułatwić płatności kryptowalutowe) i Bank of America, kolejny na liście jest jeden z największych holdingów finansowych: JPMorgan Chase. Jego kapitalizacja wynosi 412,74 miliardów USD. Co ciekawe jest to zaledwie połowa całkowitej kapitalizacji Bitcoina, która według CoinGecko przy kursie 43 770 USD wynosi blisko 828 621 861 454 USD.

  • Bitcoin (BTC): 828,6 miliardów USD,
  • JPMorgan Chase: 412,74 miliardów USD,
  • Ethereum (ETH): 370,3 miliardów USD,
  • Bank of America: 347,51 miliardów USD,
  • Mastercard: 337,12 miliardów USD.

Duże zainteresowanie stakingiem ETH

Warto mieć na uwadze, że tylko co 10 ETH znajduje się obecnie na giełdach. Nie spada natomiast zainteresowanie stakingiem. O ile 19 marca informowaliśmy, że liczba zablokowanych ETH wynosi 10 151 086, to obecnie zwiększyła się do 10 798 277 ETH. Oznacza to ponad 6% wzrost w ciągu 5 dni. Inwestorzy, którzy zdecydują się zamrozić swoje ETH, mogą otrzymać atrakcyjne odsetki. Aktualne APR wynosi 4,7% (zobacz również: Staking Ethereum na portfelu sprzętowym Ledger).

Co sądzisz o ostatnich wzrostach ETH? Czy w najbliższym czasie Ethereum ma szansę wyprzedzić JPMorgan Chase pod względem kapitalizacji rynkowej?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze