Jastrzębia polityka Fed przestraszyła inwestorów

2 054

Wczorajsze podniesienie stóp procentowych przez Jerome’ego Powella było największym tego typu ruchem od 2000 r. Chociaż wczoraj wieczorem BTC ponownie zbliżył się do 40 000 USD, w ciągu ostatnich 24 godzin stracił już prawie 10%, pociągając za sobą większość kryptowalut.

Ucierpiały również amerykańskie akcje, czego najlepszym przykładem są PayPal, Tesla i Coinbase. Akcje tych spółek spadły odpowiednio o 6,64%, 9,12% i aż o 13,30%.

Źródło: CoinGecko

Kryptowaluty o największej kapitalizacji rynkowej

Aktualne kursy pierwszej dziesiątki krypto o największej kapitalizacji rynkowej według CoinGecko (z pominięciem stablecoinów) prezentują się następująco:

  1. Bitcoin (BTC): 35 984 USD (-9,9%),
  2. Ethereum (ETH): 2 714 USD (-8,2%),
  3. BNB (BNB): 375 USD („tylko” -6,3%, na co mogła wpłynąć wiadomość, że Binance inwestuje 500 mln dolarów w Twittera),
  4. XRP (XRP): 0,592 USD (-7,5%),
  5. Solana (SOL): 83,20 USD (-9%),
  6. Terra (LUNA): 80,82 USD (-7,6%),
  7. Cardano (ADA): 0,795 USD (-8,4%),
  8. Dogecoin (DOGE): 0,128 USD (-4,6%),
  9. Polkadot (DOT): 14,35 USD (-10,7%),
  10. Avalanche (AVAX): 57,86 USD (-14%).

Największe spadki na rynku krypto: STEPN i APE

Jeżeli chodzi o projekty z pierwszej setki, to w ciągu ostatnich 24 godzin najbardziej oberwały STEPN (GMT): -19% (zobacz również: Kryptowalutowy pojedynek na kroki. Czy move-to-earn podbije rynek?) oraz ApeCoin (APE): -18,4% (więcej informacji znajdziesz w artykule: ApeCoin (APE) – token NFT Bored Ape Yacht Club).

W tym miejscu chciałoby się napisać o kryptowalutach, które w ciągu ostatniego dnia przyniosły inwestorom największe zyski, ale próżno ich szukać w pierwszej setce krypto o największej kapitalizacji.

Po raz kolejny podwyżki stóp procentowych w USA wywołały niedźwiedzią presję na rynki akcji i kryptowalut.

Podwyżka stóp procentowych w Polsce

Przy okazji warto wspomnieć o dzisiejszej, ósmej z rzędu, podwyżce stóp procentowych w Polsce, która wyniosła 0,75 punktu procentowego.

Co sądzisz o aktualnej sytuacji rynkach krypto i akcji? Czy uważasz, że jest to dobry moment na zakupy? A może sądzisz, że to dopiero początek spadków?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze