Istanbul przełożony! Fork Ethereum stanowi zagrożenie dla sieci?

Aktywację testnetu hard forka Istanbul sieci Ethereum przesunięto na początek października. Powodem są zagrożenia wynikające z funkcjonowania sieci.

Opóźnienia w pracach

O zmianie daty wprowadzenia Istanbul poinformował Hudson James, Community Manager Ethereum Foundation. Zgodnie z jego słowami, zespół wybierze blok w granicach 2 października, następnie wyestymuje godzinę hard forka.

Nie jest to jednak pierwsze przesunięcie dotyczące Istanbul – pod koniec sierpnia, Parity Technologies, firma stojąca za rozwojem sieci Ethereum przesunęła aktualizację na 6 września. Jeden z czołowych programistów, Wei Tang, usprawiedliwił developerów, mówiąc , że zespół potrzebuje więcej czasu na przygotowanie implementacji. Wynika to między innymi z powodu późnej akceptacji niektórych EIP (Ethereum Improvement Proposal). Całość przedsięwzięcia zapowiada się na proces dużej refaktoryzacji kodu.

Istanbul – zagrożenie ze wschodu

Martin Holst Swende wymownie podsumował jedną z EIP Istanbul:

“Tak, wiemy, że to coś popsuje, teoretycznie”

Martin Holst Swende podczas Live Smart Contracts Hacking, 2018.

Aktualizacja EIP 1884 może zwiększyć koszty przesyłania transakcji. Dotyczyłoby to głównie niedowaluowanych fragmentów kodów operacyjnych, na przykład instrukcji wewnątrz inteligentnych kontraktów. Argument za tym rozwiązaniem jest dość prosty – wraz ze zwiększaniem się sieci Ethereum, niektóre aplikacje działające na smart contractach zużywają mnóstwo mocy obiczeniowej przy jednocześnie niskich kosztach transakcji. Jak komentuje Swende:

“Może to być wykorzystane do ataków poprzez wypełnianie bloków niskokosztowymi operacjami, które zwiększają czas przetwarznia bloków. […] Odpowiednie zbalansowanie operacji pozwoli na maksymalizację efektywności bloków i zapewni stabilniejszy czas całego procesu”.

Z technicznego punktu widzenia, rozwiązanie to ma sens. Problemem są smart contracty, których funkcjonowanie jest uzależnione od stałego poziomu Gas. Swende podkreślił, że budowanie aplikacji w ten sposób to zła praktyka.

Według Wei Tanga, w zaistniałej sytuacji, zespół powinien skupić się na zniwelowaniu ryzyka zamrożenia niektórych inteligentnych kontraktów przed wprowadzeniem hard forka Istanbul. Rozwiązaniem tego problemu jest wsteczna kompatybilność Istanbul. Zespół daje sobie czas na rozwiązanie problemu. Najważniejsze jednak, żeby nowy kod nie zagroził funkcjonowaniu sieci.

Komentarze