Gigant logistyczny UPS wykorzysta technologię blockchain

1 125

United Parcel Service (UPS), jedna z największych firm logistycznych na świecie, poinformowała o rozpoczęciu korzystania z usług platformy blockchainowej Inxeption Zippy. Platformę utworzyła firma Inxeption z branży e-commerce, specjalizująca się w rozwiązaniach rozproszonej księgi rachunkowej. Platformy handlowe oparte na technologii blockchain pomagają zapewnić poufność informacji pomiędzy kupującym a sprzedającym. Takimi informacjami są np. dokładne dane zawieranych umów, faktury, czy wrażliwe informacje o współpracujących spółkach. 

Platforma e-commerce firmy Inxeption umożliwia szereg działań i ulepszenie funkcjonowania infrastruktury między kupującym, a sprzedającym dany produkt. Dzięki platformie Inxeption Zippy, dystrybutorzy i producenci mają możliwość utworzenia strony internetowej, wyspecjalizowanej pod kątem branży e-commerce. Inxeption następnie pomaga firmom sprzedawać swoje produkty, szczególnie współpracującym klientom biznesowym. Systemy oparte na blockchainie pomagają zapewnić zarządy przedsiębiorstw, że poufne informacje, takie jak ceny specyficzne dla umowy i negocjowane stawki, są dzielone między kupującego i sprzedającego.

„Rozwój handlu elektronicznego sprawia, że ​​nabywcy B2B (business-to-business) oczekują szybkich i wygodnych zakupów, z których korzystają konsumenci. Praca z Inxeption to kolejny sposób, w jaki tworzymy innowacyjne rozwiązania, które pomagają małym firmom dostarczać wysokiej jakości usługi swoim klientom i odnosić sukcesy w handlu elektronicznym.” – powiedział Kevin Warren, dyrektor ds. marketingu UPS

ups blockchain
źródło: pexels/pixabay

Blockchain w logistyce i magazynowaniu danych

Blockchain jest bez wątpienia rewolucyjnym sposobem przechowywania danych oraz tajnych informacji. Każda kolejna interakcja i wprowadzanie danych jest dodawane i przechowywane w określonym „bloku” danych. Blok ten jest połączony z innymi blokami w tzw. „księdze głównej”. Rozwiązanie to stanowi bezpieczny i bardzo transparentny sposób przechowywania danych, umów, czy innych dokumentów firmowych. Technologia Blockchain tworzy swoisty, trwały i niezmienny rekord danych, który zapewnia autentyczność i ochronę magazynowanych informacji.

Co sądzicie o zaangażowaniu UPS w technologię blockchain? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze