Fidelity Charitable otrzymało ponad 106 mln$ darowizn

Fidelity Charitable jest oddziałem Fidelity, który zajmuje się działalnością charytatywną. W ostatnich raportach rocznych firmy ujawniono, że platforma charytatywna otrzymała ponad 106 milionów dolarów w formie darowizn od 2015 roku. Darowizny te zostały przekazane w walutach kryptograficznych.

W raporcie ujawniono, że liczba darowizn zmniejszyła się na przestrzeni lat. Z drugiej strony w 2017 roku, kiedy przemysł kryptograficzny cieszył się wysokim przypływem kapitału, wpłynęło to pozytywnie również na darowizny na rzecz firmy. Za ten byczy rok firma otrzymała ponad 69 milionów dolarów amerykańskich w formie darowizn.

Natomiast w następnym roku, tj. w 2018 roku, firma otrzymała tylko 30 milionów dolarów. Firma nadal zachęcała darczyńcę do podejmowania wysiłków, mówiąc –

Donors adapted to the changing tides of tax reform and a volatile stock market to give generously in 2018. […] The growth of impact investing shows donors embracing new strategies to maximize the impact of their charitable dollars.

Darczyńcy dostosowali się do zmieniających się fal reformy podatkowej i niestabilnego rynku akcji, aby w 2018 r. dać hojne wsparcie. [….] Wzrost wpływu inwestycji pokazuje, że darczyńcy stosują nowe strategie, aby zmaksymalizować wpływ swoich charytatywnych dolarów.

Darowizny spadają wraz z rynkiem

Tendencja oferowania darowizn spada, gdy wartość kryptowalut również spada. Jest to również związane z wartością odliczenia podatkowego, o którą można się ubiegać na podstawie działalność charytatywnej. Organizacja charytatywna Fidelity zaczęła zezwalać na stosowanie waluty kryptograficznej w formie darowizny cztery lata temu. Datki na cele charytatywne posłużyły do skorzystania z prawdziwych zachęt rynkowych, wykraczających poza filantropijną stronę darowizny.

Według szefa marketingu Fidelity Charitable — Amy Pirozzolo, potrzeba płacenia za zyski kapitałowe zostaje odcięta, gdy darczyńca przekazuje swoje wpływy. Mogą oni łatwo odpisać darowiznę od podatku dochodowego. Na tej linii myślenia, firma proponuje swoim klientom dać „najbardziej zamortyzowane” aktywa, biorąc pod uwagę, że dają one szansę zaoferowania najlepszych korzyści podatkowych zarówno dla darczyńcy, jak i organizacji charytatywnej Fidelity.

Działa to jako wzajemna korzyść zarówno dla klientów, jak i dla firmy. Na tej podstawie firma zawsze poszukuje tych walut kryptograficznych, które naprawdę dobrze funkcjonują na rynku. Firma idzie dalej, aby pomóc klientom w podjęciu mądrej decyzji, zawężając w dół najkorzystniejsze aktywa kryptograficzne, które mogą zaoszczędzić im również podatki. W związku z tym firma zawsze na bieżąco śledzi rozwój rynku kryptograficznego, aby zasugerować swoim klientom najlepsze porady.

Druga połowa roku zawsze lepsza

W raporcie rocznym Fidelity Charitable oświadczyła, że zaczęła akceptować walutę kryptograficzną XRP Ripple. Firma w przeszłości akceptowała również Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC). Jak wynika ze źródeł, firma ujawniła, że większość wkładów do tej pory pochodziła z Bitcoin (BTC). Liczba darowizn Ethereum (ETH) również wzrosła w ostatnim czasie. Szef marketingu Fidelity Charitable jest optymistycznie nastawiony do liczby darowizn pomimo niedawnego spadku, ponieważ zazwyczaj liczba darowizn wzrasta w drugiej połowie roku. Jak wynika z raportu rocznego –

In a year of uncertainty related to tax reform and volatility in the markets, Fidelity Charitable granted more than 5 billion U.S. Dollars to charity. The record-breaking results of 2018 were fueled by the collective generosity of more than 200,000 donors who remain actively engaged and enthusiastic about philanthropy despite rocky economic conditions.

W roku niepewności związanej z reformą podatkową i zmiennością rynków organizacja charytatywna Fidelity Charitable przekazała na cele charytatywne ponad 5 miliardów dolarów amerykańskich. Rekordowe wyniki z 2018 r. zostały podsycane przez zbiorową hojność ponad 200 000 darczyńców, którzy pomimo trudnych warunków gospodarczych pozostają aktywnie zaangażowani i entuzjastycznie nastawieni do filantropii.
Komentarze